חיפוש עבודת מחקר

רשימת מקצועות
 • אמנות
 • היסטוריה
 • חינוך
 • כלכלה
 • מדעי המדינה
 • מדעי הסביבה
 • מנהל עסקים
 • משפטים
 • סוציולוגיה
 • פסיכולוגיה
 • פרסום
 • שוק ההון
 • שיווק
 • תקשורת
 • תרבות
 • מקרא
 • ביולוגיה
 • פילוסופיה
 • יעוץ והנחיה אקדמי
 • ספורט
 • בריאות
 • קרימנולוגיה
 • אנתרופולוגיה
 • ארכיאולוגיה
 • משאבי אנוש
 • שירות לקוחות
 • ערביי ישראל/מגזר ערבי
 • סקירות ספרות
 • שאלונים

 • שירותים אקדמיים

  הקשר בין דירוג סביבתי לבין שווי שוק של חברות

    (מק"ט : 2373945)

  בשנים האחרונות גוברת המודעות לאחריות חברתית של תאגידים, כאשר בעולם המערבי מדובר בחלק בלתי נפרד ואף נדרש ממהלך העסקים השוטף. אנו עדים בשנים האחרונות למגמה הולכת וגוברת של פירמות המאמצות מדיניות של אחריות חברתית כאסטרטגיה עסקית ומשקיעות בתחום זה לא מעט משאבים כחלק מתפישת העולם של הארגון........ העבודה הנוכחית תבחן את הקשר בין דירוג סביבתי לבין שווי שוק של חברות.

  בשנים האחרונות גוברת המודעות לאחריות חברתית של תאגידים, כאשר בעולם המערבי מדובר בחלק בלתי נפרד ואף נדרש ממהלך העסקים השוטף. אנו עדים בשנים האחרונות למגמה הולכת וגוברת של פירמות המאמצות מדיניות של אחריות חברתית כאסטרטגיה עסקית ומשקיעות בתחום זה לא מעט משאבים כחלק מתפישת העולם של הארגון. הן עושות זאת מסיבות שונות הן כמענה לכמיהה של החברה האנושית לעולם טוב יותר והן לצורך צבירת מוניטין ונקודות זכות בעיניי בעלי העניין של הפירמה._____ המודעות הגוברת לאחריות חברתית בעולם בכלל ובעולם המערבי בפרט, מהווה שיקול כבד משקל לכל תאגיד השואף להפוך לגלובלי. אחריות חברתית היא חלק מהתנאים לזכייה בכרטיס כניסה לעולם העסקים הגלובלי. בעידן הגלובליזציה אין עוד מחלקות על כך שכוחם של תאגידים אינו מתבטא רק בעוצמה כלכלית שלעתים עולה על זו של מדינות וכי הוא מתורגם גם לעוצמה פוליטית-תרבותית –חברתית, במה שמוכנה כיום "עוצמה תאגידית"._____ מטרתו של המחקר הנוכחי הייתה לבחון את הקשר בין דירוג סביבתי לבין שווי שוק של חברות. השערות המחקר שנבדקו טענו כי כניסה/יציאה מדירוג מעלה מנבאת את השינוי בשווי שוק החברה בהשוואה בשנה קודם וכן כניסה/יציאה מדירוג מעלה מנבאת את השינוי בשווי שוק החברה שיחול בעתיד. _____ בשני העשורים האחרונים מורגשת בכל העולם התעוררות של פעילות חברתית- סביבתית של תאגידים. פעילותם זו מבטאת את מחויבותם של תאגידים, הלכה למעשה, לנהוג בצורה אחראית, מתוך הבנה לצרכים ולציפיות של כל מחזיקי העניין–עובדים, לקוחות, ספקים, רשויות ,קהילות מקומיות והסביבה–בהווה ובעתיד התאגיד מתחייב להתנהל בצורה אחראית כלפי אותם גורמים, לדווח על ההשפעות המהותיות הישירות והעקיפות, שיש לפעילותו עליהם, ולפעול מתוך התחשבות מרבית בהם. למעשה, מדובר בנורמות של התנהגות המתבססות על ערכים מוסריים המקובלים בחברה המערבית.  תוכן עניינים

  היבטים תיאורטיים
  שאלת המחקר
  השערת המחקר
  היבטים אמפיריים
  שיטת הבדיקה
  המשתנים המוסברים
  המשתנים המסבירים
  כלי המחקר
  נתוני המחקר
  מדגם המחקר
  תוצאות
  דיון וסיכום
  ביבליוגרפיה
  נספחים  הקשר בין דירוג סביבתי לבין שווי שוק של חברות
  מק"ט 2373945
  תיאור מחקר כמותי, כלכלי אקונומטרי
  מספר עמודים 24
  מספר מילים 4171
  מספר מקורות בעברית 2
  מספר מקורות באנגלית 14
  מחיר (כולל מע"מ) 259 ₪
  ₪259  לצפיה בסמינריון לדוגמה לחץ כאן

  הזמן כעת וקבל את העבודה המלאה באופן אוטומטי כקובץ WORD מיד עם סיום הרכישה.
  אקדמית באינטרנט - מאגר עבודות סמינריוניות ואקדמאיות מוכנות. אקדמית מציעה לכם הנחייה בכתיבת עבודת סמינריון לתואר ראשון ותואר שני, כתיבת הצעות מחקר, עיבודים סטטיסטיים, תרגום, הכנה של פרוייקטים לדוקטורט ועוד...

  דף הבית  |  עבודה לדוגמה  |  תקנון  |  שאלות ותשובות  |  שירותים אקדמיים  |  צור קשר  |  סליקת כרטיסי אשראי
  כל הזכויות שמורות © 2015 אקדמית.