חיפוש עבודת מחקר

רשימת מקצועות
 • אמנות
 • היסטוריה
 • חינוך
 • כלכלה
 • מדעי המדינה
 • מדעי הסביבה
 • מנהל עסקים
 • משפטים
 • סוציולוגיה
 • פסיכולוגיה
 • פרסום
 • שוק ההון
 • שיווק
 • תקשורת
 • תרבות
 • מקרא
 • ביולוגיה
 • פילוסופיה
 • יעוץ והנחיה אקדמי
 • ספורט
 • בריאות
 • קרימנולוגיה
 • אנתרופולוגיה
 • ארכיאולוגיה
 • משאבי אנוש
 • שירות לקוחות
 • ערביי ישראל/מגזר ערבי
 • סקירות ספרות
 • שאלונים

 • שירותים אקדמיים

  הקשר בין סגנון ניהול למוטיבציית מורים במוסדות חינוך

    (מק"ט : 2373940)

  נושא "מנהיגות המנהל בבית הספר" הוא נושא שכיח מאוד בשנים האחרונות, שכן מנהיגות המנהל משפיעה על מורים, תלמידים והעשייה הבית ספרית בכללותה (הישגים לימודיים, טיפוח ערכים ועוד). לכן, חשוב מאד להתייחס לנושא זה בצורה מיוחדת ולהתמקד במנהיגות המנהל כדי להוביל בסופו של דבר לקידום בית הספר מבחינה לימודית וחברתית....... מטרתה של העבודה הנוכחית הייתה לבדוק את הקשר בין סגנון ניהול למוטיבציית מורים במוסדות חינוך.

  המחקר הנוכחי הוא אקטואלי מאחר והוא חוקר עניין רלוונטי שמתמודדים עמו באופן יומיומי. המחקרים מראים שישנה חפיפה מסוימת בין מה שמוגדר כיכולות המנהל ותפקידיו לבין מה שמוגדר כתפקידי המנהיג ויכולותיו. פעמים רבות עושים החוקרים שימוש במונח מנהיגות, אך למעשה מדובר בסגנון ובתפקידים או התנהגויות המאפיינות מנהל. כך למשל מנהיגות מתגמלת היא למעשה התנהגות ניהולית ולא מנהיגותית._____ העבודה הנוכחית עניינה בסגנון מנהיגות משימתי ומכוון בקרב מורים-נשים וגברים, כאשר תינתן התייחסות למשתנה סגנון מנהיגות, לסוגי המנהיגות, מודלים בתחום המנהיגות, מנהיגות משימתית/מכוונת, אפיונה והשלכותיה. _____הרקע התאורטי מתמקד בסקירת מחקרים הדנים בנושא המנהיגות ככלל ומנהיגות משימתית/מכוונת בפרט _____מטרתה של העבודה הנוכחית הינה לבדוק את הקשר בין סגנות מנהיגות משימתית ומנהיגות מכוונת אנשים לבין מוטיבציית מורים_____ בתאם לספרות המחקר בנושא הנדון, השערות המחקר אוששו כאשר ממצאי הבדיקה העלו כי קיים קשר שלילי בין סגנון ניהול משימתי לבין מוטיבציה וכן קיים קשר חיובי בין סגנון ניהול חברתי לבין מוטיבציה. לאור תוצאות המחקר הללו מוצגות מסקנות והמלצות יישומיות וכן המלצות למחקרים נוספים בנושא אשר ייבחן את הקשר בין המדדים תוך שימוש בערכים אחרים ונוספים מעבר לנחקרים בעבודה זו.  תוכן עניינים

  1.מבוא
  2.סקירת ספרות
  2.1 ניהול -הגדרה ומאפיינים
  2.2 ניהול במסגרת החינוכית
  2.3 סגנונות ניהול
  2.4 סגנונות ניהול במסגרת חינוכית
  2.5 מוטיבציה מהי?
  2.6 מוטיבציה בהוראה
  2.7 הקשר בין סגנון מנהיגות לבין מוטיבציית העובד
  3.מטרות המחקר שאלה והשעות החקר
  4.תיאור הפרויקט והמתודולוגיה המוצעת
  4.1 רציונל
  4.2 גישת המחקר
  4.3 מקום ביצוע המחקר
  4.4 אוכלוסיית המחקר
  4.5 כלי המחקר
  4.6 כלי הניתוח ושיטת עיבוד הנתונים
  4.7 מהימנות ותוקף המחקר
  4.8 אתיקה
  5. ממצאים
  6. דיון
  7. סיכום ומסקנות
  8. רשימת מקורות
  9. נספחים  הקשר בין סגנון ניהול למוטיבציית מורים במוסדות חינוך
  מק"ט 2373940
  תיאור מחקר כמותי אמפירי, שאלונים
  מספר עמודים 45
  מספר מילים 8525
  מספר מקורות בעברית 14
  מספר מקורות באנגלית 27
  מחיר (כולל מע"מ) 259 ₪
  ₪259  לצפיה בסמינריון לדוגמה לחץ כאן

  הזמן כעת וקבל את העבודה המלאה באופן אוטומטי כקובץ WORD מיד עם סיום הרכישה.
  אקדמית באינטרנט - מאגר עבודות סמינריוניות ואקדמאיות מוכנות. אקדמית מציעה לכם הנחייה בכתיבת עבודת סמינריון לתואר ראשון ותואר שני, כתיבת הצעות מחקר, עיבודים סטטיסטיים, תרגום, הכנה של פרוייקטים לדוקטורט ועוד...

  דף הבית  |  עבודה לדוגמה  |  תקנון  |  שאלות ותשובות  |  שירותים אקדמיים  |  צור קשר  |  סליקת כרטיסי אשראי
  כל הזכויות שמורות © 2015 אקדמית.