חיפוש עבודת מחקר

רשימת מקצועות
 • אמנות
 • היסטוריה
 • חינוך
 • כלכלה
 • מדעי המדינה
 • מדעי הסביבה
 • מנהל עסקים
 • משפטים
 • סוציולוגיה
 • פסיכולוגיה
 • פרסום
 • שוק ההון
 • שיווק
 • תקשורת
 • תרבות
 • מקרא
 • ביולוגיה
 • פילוסופיה
 • יעוץ והנחיה אקדמי
 • ספורט
 • בריאות
 • קרימנולוגיה
 • אנתרופולוגיה
 • ארכיאולוגיה
 • משאבי אנוש
 • שירות לקוחות
 • ערביי ישראל/מגזר ערבי
 • סקירות ספרות
 • שאלונים

 • שירותים אקדמיים

  הקשר בין סגנון מנהיגות (מעצבת מול מתגמלת) למוטיבציה פנימית ושביעות רצון אצל העובדים

    (מק"ט : 2373934)

  המשתנה מוטיבציה נחקר רבות בספרות, אך מחקר זה מתמקד במוטיבציה פנימית ומנסה להעמיק במוטיבציה הפנימית של העובדים. מוטיבציה בארגון הנה משמתנה בעל השלכות רבות על תפקודו של העובד ומכאן חשיבותו. עובדים רבים מגלים מוטיבציה נמוכה ולכך השלכות על ביצועיהם הארגוניים. המשתנה השלישי בו נדון הוא המשתנה שביעות רצון, מושג פילוסופי שלו פנים רבות.......... במסגרת העבודה העובד המאושר מציג שביעות רצון גבוהה יותר וכן מצליח יותר במסגרת העבודה.

  מנהיגות הנה היכולת להוביל אחרים למילוי משימות ויעדים ומתגלמת בתוך מערכת היחסים הדינמית שבין המנהיג למונהגים. תפקיד המנהיג הוא תפקיד ניהולי המתגלם הלכה למעשה בסגנון הניהול בו היא בוחר. קיימים מספר סגנונות מנהיגות וביניהם: סגנון המנהיגות המעצבת, הכריזמטית והמתגמלת. סגנון המנהיגות המעצבת בפרט נחקר רבות והוכח כיעיל ביותר בסביבות דינמיות משתנות. ואכן, מנהיגות מעצבת הנה נושא למחקרים רבים בשלושת העשורים האחרונים. יש עדויות מצטברות המצביעות על כך שמנהיגות מעצבת משפיעה באופן חיובי על עמדות העבודה ועל ביצועיהן הן ברמת הפרט והן ברמה הארגונית. מנהיגים מעצבים משפיעים על ההגדרות העצמיות של העובדים, על אמונות והתנהגויות. הם גם מעצימים את העמיתים להכיר בחשיבות עבודתם ולפתח את הידע, הכישורים והיכולות שלהם כדי להגיע לפוטנציאל המלא שלהם.______ המשתנה מוטיבציה נחקר רבות בספרות, אך מחקר זה מתמקד במוטיבציה פנימית וינסה להעמיק במוטיבציה הפנימית של העובדים בבנק. _____מוטיבציה בארגון הנה משמתנה בעל השלכות רבות על תפקודו של העובד ומכאן חשיבותו. עובדים רבים מגלים מוטיבציה נמוכה ולכך השלכות על ביצועיהם הארגוניים. המשתנה השלישי בו נדון הוא המשתנה שביעות רצון, מושג פילוסופי שלו פנים רבות._____ ממצאי המחקר מעלים בין היתר כי העובד המאושר מציג שביעות רצון גבוהה יותר וכן מצליח יותר במסגרת העבודה.  תוכן עניינים

  מבוא
  1. סקירת ספרות
  1.1 מנהיגות מעצבת ומתגמלת
  1.2 מוטיבציה ומוטיבציה פנימית
  1.3 הקשר בין מוטיבציה פנימית לבין שביעות רצון
  1.4 הקשר בין סגנון מנהיגות (מעצבת מול מתגמלת) למוטיבציה פנימית
  1.5 השערות המחקר
  1.6 משתני המחקר
  2. מתודולוגיה
  2.1 מערך המחקר
  2.2 אוכלוסייה
  2.3 משתתפים
  2.4 כלים
  2.5 הליך
  2.6 שיטת הניתוח
  3. תוצאות
  4. דיון, מסקנות וסיכום
  5. ביבליוגרפיה
  6. נספחים  הקשר בין סגנון מנהיגות (מעצבת מול מתגמלת) למוטיבציה פנימית ושביעות רצון אצל העובדים
  מק"ט 2373934
  תיאור מחקר כמותי אמפירי, שאלונים
  מספר עמודים 37
  מספר מילים 7521
  מספר מקורות בעברית 3
  מספר מקורות באנגלית 25
  מחיר (כולל מע"מ) 259 ₪
  ₪259  לצפיה בסמינריון לדוגמה לחץ כאן

  הזמן כעת וקבל את העבודה המלאה באופן אוטומטי כקובץ WORD מיד עם סיום הרכישה.
  אקדמית באינטרנט - מאגר עבודות סמינריוניות ואקדמאיות מוכנות. אקדמית מציעה לכם הנחייה בכתיבת עבודת סמינריון לתואר ראשון ותואר שני, כתיבת הצעות מחקר, עיבודים סטטיסטיים, תרגום, הכנה של פרוייקטים לדוקטורט ועוד...

  דף הבית  |  עבודה לדוגמה  |  תקנון  |  שאלות ותשובות  |  שירותים אקדמיים  |  צור קשר  |  סליקת כרטיסי אשראי
  כל הזכויות שמורות © 2015 אקדמית.