חיפוש עבודת מחקר

רשימת מקצועות
 • אמנות
 • היסטוריה
 • חינוך
 • כלכלה
 • מדעי המדינה
 • מדעי הסביבה
 • מנהל עסקים
 • משפטים
 • סוציולוגיה
 • פסיכולוגיה
 • פרסום
 • שוק ההון
 • שיווק
 • תקשורת
 • תרבות
 • מקרא
 • ביולוגיה
 • פילוסופיה
 • יעוץ והנחיה אקדמי
 • ספורט
 • בריאות
 • קרימנולוגיה
 • אנתרופולוגיה
 • ארכיאולוגיה
 • משאבי אנוש
 • שירות לקוחות
 • ערביי ישראל/מגזר ערבי
 • סקירות ספרות
 • שאלונים

 • שירותים אקדמיים

  המשמעות אותה מייחסים אנשי הטיפול לתפיסת תפקידם כתוצאה משינוי ארגוני והפיכה לצוותים רב מקצועיים

    (מק"ט : 2373835)

  המאה עשרים והאחת מאופיינת בשינויים רבים ומהירים, אלו משפיעים על הצורך של כל ארגון להסתגל לדרישות הסביבה ולבצע שינויים מבניים ותרבותיים פנימיים. שינוי שמשמעותו החלפת המצב הנוכחי במצב חדש..........מטרת המחקר לבדוק את תחושותיהם של אנשי הטיפול בעקבות השינוי והאם הם חשים כי שינוי ארגוני זה תרם או פגע ביכולת עבודתם ובהרגשתם בחלק מהצוות החינוכי/ צוות רב מקצועי.

  המחקר עוסק בשינוי הארגוני שחל בבית הספר שהוא המעבר מצוותים חינוכיים וצוותים טיפוליים נפרדים לצוות רב מקצועי הכולל בתוכו אנשי חינוך וטיפול. נבדוק את ההשפעה של המעבר על אנשי הטיפול ותחושת השייכות שלהם לצוות החינוכי וכן האם השינוי תרם והועיל להתייעלות העבודה הרב-מקצועית ותחושת השייכות של צוות הטיפול לבית הספר._____ בעבר צוות הטיפול היה בית ספרי ועבד מול כל מבנה, צוות חינוכי ואוכלוסיות שונות. צוות הטיפול כולל בתוכו פסיכולוגיים שבראשם נמצאת פסיכולוגית בית הספר ואנשי טיפול בתחום האומנויות שבראשם ישנה גם כן רכזת מתחום הטיפול. בעבר כל מטפל עבד עם מגוון של תלמידים בעלי קשיים שונים._____ תהליך השינוי שנעשה בא במטרה לייעל את עבודת הצוות הן החינוכי והן הטיפולי ולייצור צוותי "מומחים" לאוכלוסייה מסוימת, במהלכו נעשה תהליך של שיוך אנשי הטיפול למבנה/אוכלוסייה. מאז השינוי לא ניתן הדעת האם שינוי זה תרם לתחושת השתייכותם והתייעלות עבודתם ש אנשי הטיפול בחלק מהצוות הרב מקצועי ממוקד._____ שאלת המחקר: מה המשמעות אותה מייחסים אנשי הטיפול לתפיסת תפקידם כתוצאה משינוי ארגוני והפיכה לצוותים רב מקצועיים.  תוכן עניינים

  מבוא
  1. רקע תיאורטי
  1.1 תרבות בית הספר ואקלימו
  1.2 צוות רב מקצועי – הגדרות
  1.3 רציונל ותחומי עבודת הצוותים הרב-מקצועיים
  1.4 שיתוף פעולה בצוותים
  1.5 יתרונות העבודה בצוות רב-מקצועי
  1.6 הקשיים בעבודת צוותים רב מקצועיים במסגרות משלבות
  2. מתודולוגיה
  2.1 סביבת המחקר
  2.2 משתתפים
  2.3 גישת המחקר
  2.4 איסוף הנתונים
  2.5 התייחסות להיבטים אתיים
  3. ממצאים
  4. דיון ומסקנות
  5. ביבליוגרפיה
  6. נספחים  המשמעות אותה מייחסים אנשי הטיפול לתפיסת תפקידם כתוצאה משינוי ארגוני והפיכה לצוותים רב מקצועיים
  מק"ט 2373835
  תיאור מחקר איכותני, סקירת מאמרים וספרות
  מספר עמודים 34
  מספר מילים 9192
  מספר מקורות בעברית 13
  מספר מקורות באנגלית 3
  מחיר (כולל מע"מ) 259 ₪
  ₪259  לצפיה בסמינריון לדוגמה לחץ כאן

  הזמן כעת וקבל את העבודה המלאה באופן אוטומטי כקובץ WORD מיד עם סיום הרכישה.
  אקדמית באינטרנט - מאגר עבודות סמינריוניות ואקדמאיות מוכנות. אקדמית מציעה לכם הנחייה בכתיבת עבודת סמינריון לתואר ראשון ותואר שני, כתיבת הצעות מחקר, עיבודים סטטיסטיים, תרגום, הכנה של פרוייקטים לדוקטורט ועוד...

  דף הבית  |  עבודה לדוגמה  |  תקנון  |  שאלות ותשובות  |  שירותים אקדמיים  |  צור קשר  |  סליקת כרטיסי אשראי
  כל הזכויות שמורות © 2015 אקדמית.