חיפוש עבודת מחקר

רשימת מקצועות
 • אמנות
 • היסטוריה
 • חינוך
 • כלכלה
 • מדעי המדינה
 • מדעי הסביבה
 • מנהל עסקים
 • משפטים
 • סוציולוגיה
 • פסיכולוגיה
 • פרסום
 • שוק ההון
 • שיווק
 • תקשורת
 • תרבות
 • מקרא
 • ביולוגיה
 • פילוסופיה
 • יעוץ והנחיה אקדמי
 • ספורט
 • בריאות
 • קרימנולוגיה
 • אנתרופולוגיה
 • ארכיאולוגיה
 • משאבי אנוש
 • שירות לקוחות
 • ערביי ישראל/מגזר ערבי
 • סקירות ספרות
 • שאלונים

 • שירותים אקדמיים

  התמודדות מדינה בעלת ערכים דמוקרטיים-ליברליים עם מרי אזרחי-תופעת הסרבנות בישראל

    (מק"ט : 2373735)

  חברה דמוקרטית מתמודדת עם תופעות של אי ציות לחוק, כמו מרי אזרחי וסרבנות מטעמי מצפון........ מטרתה של העבודה הנוכחית הייתה לבחון את סוגיית הציות לחוק במדינה דמוקרטית ואת ההתמודדות עם מרי אזרחי הבא לידי ביטוי בתופעת הסרבנות בישראל.

  שאלת הסרבנות מטעמי מצפון העסיקה את המשפט לאורך שנים בהקשר לבקשות פטור של גברים ונשים במסגרת סעיף 36 לחוק , כמו גם שאלת המרי האזרחי, ההבחנה והדמיון בין שתי תופעות אלו. "הסרבנות המצפונית" נבדלת באופייה מהמרי האזרחי, בהיותה, מייצגת את עניינו של היחיד, כאשר מאפייניה ומניעיה הם אישיים ומיוחדים לפרט. "הסרבן מסרב למלא הוראה שאינה עולה בקנה אחד עם ערכיו הדתיים, המוסריים או האישיים" עם זאת, המרי הפוליטי - אידיאולוגי שלוב פעמים רבות גם בסרבנות מצפונית-אישית עד כי קיים קושי להפריד ביניהם. _____מטרתה של העבודה הנוכחית הייתה לבחון כיצד מדינה בעלת ערכים דמוקרטיים-ליברליים מתמודדת עם מרי אזרחי הבא לידי ביטוי בתופעת הסרבנות בישראל. ______ הבדיקה בוצעה באמצעות סקירת מאמרים, ספרות ניתוח חקיקה ופסקי דין_____ ממצאי המחקר מעלים בין היתר כי הסוגיה הנדונה מעלה גם קונפליקט בין שני עקרונות מהותיים במדינת ישראל: חוק יסוד כבוד האדם וחירותו לעומת האינטרס הביטחוני. מטרתו של החוק הינה "להגן על כבוד האדם וחירותו" כאשר בבסיס החוק עומדת תפיסת האדם כיצור חופשי ואוטונומי, מנגד דומיננטיות הנושא הביטחוני במדינת ישראל והסכנה הקיומית מובילה לכך שהביטחון זוכה למעמד של עדיפות לפיכך כאשר נוצרת התנגשות חזיתית בין הביטחון הלאומי לבין זכויות האדם.  תוכן עניינים

  מבוא
  1. סרבנות מהי?
  1.1 סרבנות מטעמי מצפון
  1.3 סרבנות סלקטיבית
  2. מרי אזרחי: הגדרה , מאפיינים וגישות
  מרי אזרחי מהו ?
  מרי אזרחי – משענת חוקית
  3. משטר דמוקרטי ואי ציות לחוק במדינה דמוקרטית
  4. מדינה וציות לחוק- תיאוריות
  5. מרי אזרחי במשטרים דמוקרטיים
  6. סרבנות בישראל: הקונפליקט בין המוסר לחוק
  7. סיכום
  8. ביבליוגרפיה  התמודדות מדינה בעלת ערכים דמוקרטיים-ליברליים עם מרי אזרחי-תופעת הסרבנות בישראל
  מק"ט 2373735
  תיאור מחקר איכותני, סקירת מאמרים,ספרות, חקיקה ופסיקות
  מספר עמודים 29
  מספר מילים 8720
  מספר מקורות בעברית 37
  מספר מקורות באנגלית 15
  מחיר (כולל מע"מ) 259 ₪
  ₪259  לצפיה בסמינריון לדוגמה לחץ כאן

  הזמן כעת וקבל את העבודה המלאה באופן אוטומטי כקובץ WORD מיד עם סיום הרכישה.
  אקדמית באינטרנט - מאגר עבודות סמינריוניות ואקדמאיות מוכנות. אקדמית מציעה לכם הנחייה בכתיבת עבודת סמינריון לתואר ראשון ותואר שני, כתיבת הצעות מחקר, עיבודים סטטיסטיים, תרגום, הכנה של פרוייקטים לדוקטורט ועוד...

  דף הבית  |  עבודה לדוגמה  |  תקנון  |  שאלות ותשובות  |  שירותים אקדמיים  |  צור קשר  |  סליקת כרטיסי אשראי
  כל הזכויות שמורות © 2015 אקדמית.