חיפוש עבודת מחקר

רשימת מקצועות
 • אמנות
 • היסטוריה
 • חינוך
 • כלכלה
 • מדעי המדינה
 • מדעי הסביבה
 • מנהל עסקים
 • משפטים
 • סוציולוגיה
 • פסיכולוגיה
 • פרסום
 • שוק ההון
 • שיווק
 • תקשורת
 • תרבות
 • מקרא
 • ביולוגיה
 • פילוסופיה
 • יעוץ והנחיה אקדמי
 • ספורט
 • בריאות
 • קרימנולוגיה
 • אנתרופולוגיה
 • ארכיאולוגיה
 • משאבי אנוש
 • שירות לקוחות
 • ערביי ישראל/מגזר ערבי
 • סקירות ספרות
 • שאלונים

 • שירותים אקדמיים

  גאולת הארץ באיזה מחיר- הגורמים המשפיעים על ההחלטה לעלות לארץ ישראל במאה ה-16 והקשיים

    (מק"ט : 2373710)

  העלייה לארץ ישראל בעיקר החלה מהמאה ה-15 הונעה על ידי דחפים דתיים לאומיים או משיחיים אך ניתן לראות גם סיבות נוספות דוגמת פרעות וגזירות קשות שחלו במקומות מגוריהם של העולים........ עבודה זו בוחנת את הגורמים המסייעים על ההחלטה לעלות לארץ וליישב אותה ואת הגורמים שהביאו לכישלון ההתיישבות בארץ וההחלטה לחזור חזרה לגלות.

  העלייה לארץ ישראל בעיקר החלה מהמאה ה-15 הונעה על ידי דחפים דתיים לאומיים או משיחיים אך ניתן לראות גם סיבות נוספות דוגמת פרעות וגזירות קשות שחלו במקומות מגוריהם של העולים. מרבית העולם הגיעו מאירופה, ספרד, איטליה, מצרים וצפון אפריקה. מבחינה כלכלית התנאים לעלות לארץ לא אטרקטיביים אך עניין קיום מצוות עליה לארץ ישראל, נושא חיזוק רוחני וכן משיחיות וכפרת עוון ההמרה היו הסיבות העיקריות לעלייה לארץ._____ העבודה פותחת בסקירה תיאורטית המביאה נתונים של תולדות הישוב היהודי בארץ ישראל במאה ה-16 שכולל סקירה על המצב הכלכלי, הרוחני, הלימוד בארץ ישראל, לגווניה וצורותיה של האורחות החיים וזאת במטרה לנסות ולענות על שאלה איזה גורמים השפיעו לטובת ההחלטה הגורלית של עלייה לארץ ישראל ואיזה גורמים היו כמעכבים. _____ עבודה זו מבוססת על מקורות ראשוניים של נוסעים ועולים לארץ ישראל באותה תקופה, וכן על מקורות משניים, מאמרים וכתבים של היסטוריונים וחוקרים שעסקו בנושא מאוחר יותר. _____ ממצאי המחקר מעלים בין היתר כי הגורמים להגירה היו בעיקרם כלכליים, שכן הציבור היהודי הנרדף ראה בישראל מקום בו ניתן יהיה לכלכל עצמו. מדינת ישראל הייתה בתקופה הנדונה בפריחה כלכלית והשלטון העותמאני פתח שעריו בפני ההגירה היהודית. ההגירה כללה את מגורשי ספרד, יהודים מצפון אפריקה, מצריים ומזרח אירופה. ההגירה נבעה גם מטעמי דת והלכה וכן הרצון לגאול את הארץ. יהודים הגיעו חדורי מוטיבציה לבנות את היישוב היהודי בארץ ישראל, לגאול את האדמה, לכונן ישיבות וקהילה יהודית דתית בארץ ישראל.  תוכן עניינים

  מבוא
  פרק ראשון: סקירה תאורטית
  • רקע היסטורי
  • מצב הכלכלי בארץ ישראל
  • מצב הרוחני והלימוד
  • ארגון הקהילה
  • העלייה
  פרק שני: שלושה גורמים שמסייעים להחלטה לעלות לארץ ישראל
  • תמיכה כלכלית ותרומות שהתקבלו מהגולה
  • שיפור המצב הכלכלי משנת 1525 תקופת ההגירה והצמיחה
  • הרצון לממש את מצוות גאולת הארץ
  פרק שלישי: שלושה גורמים שמהווים מכשול בישוב הארץ
  • אי יכולת להסתגל לתנאי החיים בארץ ישראל
  • קשרי נישואין, חלקם הגיעו לבדם ללא הנשים והמשפחות
  • הרצון לחזור למקום מולדתם ולשהות בקרבתם של חכמים גדולים
  דיון ומסקנות
  ביבליוגרפיה  גאולת הארץ באיזה מחיר- הגורמים המשפיעים על ההחלטה לעלות לארץ ישראל במאה ה-16 והקשיים
  מק"ט 2373710
  תיאור מחקר איכותני, סקירת מאמרים וספרות
  מספר עמודים 20
  מספר מילים 4074
  מספר מקורות בעברית 14
  מספר מקורות באנגלית 8
  מחיר (כולל מע"מ) 259 ₪
  ₪259  לצפיה בסמינריון לדוגמה לחץ כאן

  הזמן כעת וקבל את העבודה המלאה באופן אוטומטי כקובץ WORD מיד עם סיום הרכישה.
  אקדמית באינטרנט - מאגר עבודות סמינריוניות ואקדמאיות מוכנות. אקדמית מציעה לכם הנחייה בכתיבת עבודת סמינריון לתואר ראשון ותואר שני, כתיבת הצעות מחקר, עיבודים סטטיסטיים, תרגום, הכנה של פרוייקטים לדוקטורט ועוד...

  דף הבית  |  עבודה לדוגמה  |  תקנון  |  שאלות ותשובות  |  שירותים אקדמיים  |  צור קשר  |  סליקת כרטיסי אשראי
  כל הזכויות שמורות © 2015 אקדמית.