חיפוש עבודת מחקר

רשימת מקצועות
 • אמנות
 • היסטוריה
 • חינוך
 • כלכלה
 • מדעי המדינה
 • מדעי הסביבה
 • מנהל עסקים
 • משפטים
 • סוציולוגיה
 • פסיכולוגיה
 • פרסום
 • שוק ההון
 • שיווק
 • תקשורת
 • תרבות
 • מקרא
 • ביולוגיה
 • פילוסופיה
 • יעוץ והנחיה אקדמי
 • ספורט
 • בריאות
 • קרימנולוגיה
 • אנתרופולוגיה
 • ארכיאולוגיה
 • משאבי אנוש
 • שירות לקוחות
 • ערביי ישראל/מגזר ערבי
 • סקירות ספרות
 • שאלונים

 • שירותים אקדמיים

  כיצד קיומם של מונופולים בישראל משפיעים על הרווחה במדינה?

    (מק"ט : 2373197)

  הגישה הממלכתית עוצבה מתוך מסורת פוליטית–תרבותית עוד בתקופת היישוב, כאשר המערכת הפוליטית בתקופת היישוב הייתה מערכת ריכוזית בשל סיבות שונות וביניהן המאבק בלאומיות הערבית, הצורך בייצוג פוליטי יעיל כלפי השלטון הבריטי ועוד. מערכת זו חלשה על המוסדות הלאומים והעמיקה מעורבותה בחיי יישוב ........העבודה הנוכחית בחנה כיצד קיומם של מונופולים בישראל משפיעים על הרווחה במדינה?

  עם קום המדינה, הממלכתיות כיוונה לחיזוק מנגנוני המדינה וסמליה. הגישה הממלכתיות זוהתה עם האתוס הפוליטי של בן–גוריון, שראה בטיפוח מסורת זו את הבסיס ליצירתה של סולידריות ולכידות בחברה הישראלית. בסוף שנות השבעים ובשנות השמונים אבד לממלכתיות מעמד הבכורה וכי והחלה מיושמת מדינות ההפרטה באמצעות מכירת מפעלים בבעלות המדינה, בעיקר תשתיות מונופוליסטיות ובנקים ________ התדיינות בדבר אי הוגנות מחירים איננה שכיחה במשק הישראלי, בעיקר בענפים בהם קיימים מונופולים והתחרות היא מעטה. העובדה כי מדובר בהפקעת מחירים או במחירים לא הוגנים מעלה את הפגיעה בציבור. על פי החוק הישראלי מחיר בלתי הוגן הוא בבחינת ניצול לרעה של מעמד מונופוליסטי. בנוסף, "מטרתה של מדיניות ציבורית היא לקדם את האינטרס הציבורי ולאפשר לקהילה ולרוב היחידים בה, להגשים את מירב זכויותיהם, תוך שמירה על זכויות המיעוט, במירב ההזדמנויות והתחומים ובמידה המרבית האפשרית"_______ מטרתה של העבודה הנוכחית היתה לבחון כיצד קיומם של מונופולים בישראל משפיעים על הרווחה במדינה?________ על מנת לבחון כיצד קיומם של מונופולים בישראל משפיעים על הרווחה במדינה, הוגדר תחילה מהו מונופול, מאפייני המונופול, סוגי מונופול, שורשי המונופול, בהמשך יוצגו מונופולים מרכזיים בישראל והשינויים המבניים שהתחוללו במהלך השנים במונופולים אלו. פרק נוסף הציג את התפתחות המדינה כמדינת רווחה. הפרק העיקרי התמקד בשאלת המחקר ובחן כיצד קיומם של מונופולים בישראל משפיעים על הרווחה במדינה.________ ממצאי המחקר מעלים בין היתר כי בישראל, עדיין שלטת הגישה הדוגלת בממלכתיות וריכוזיות, על אף העובדה כי בעשורים האחרונים, אנו עדים לשינויים אשר הובילו לביזוריות בארגונים שונים. עם זאת, ענף החלב, מקורות חברת החשמל ורשות הנמלים וכדומה מהווים דוגמה לכך שהגישה הממלכתית הריכוזית עדיין קיימת. כלומר, ממצאי הספרות העלו כי הריכוזיות השולטת במשק החלב, המים ובמונופולים נוספים בישראל, מאלצת כיום את רוב תושבי ישראל להוציא את כל הכנסתם לצרכי מחיה יום יומיים וביניהן מצרכי חלב בסיסיים.  תוכן עניינים

  מבוא
  מונופול- הגדרה ומאפיינים
  שינויים מבניים במונופולים מרכזיים בישראל
  תיאור מדינת הרווחה בישראל
  כיצד קיומם של מונופולים בישראל משפיעים על הרווחה במדינה?
  דיון וסיכום
  ביבליוגרפיה  כיצד קיומם של מונופולים בישראל משפיעים על הרווחה במדינה?
  מק"ט 2373197
  תיאור מחקר איכותני, סקירת מאמרים וספרות
  מספר עמודים 21
  מספר מילים 5656
  מספר מקורות בעברית 22
  מספר מקורות באנגלית 19
  מחיר (כולל מע"מ) 259 ₪
  ₪259  לצפיה בסמינריון לדוגמה לחץ כאן

  הזמן כעת וקבל את העבודה המלאה באופן אוטומטי כקובץ WORD מיד עם סיום הרכישה.
  אקדמית באינטרנט - מאגר עבודות סמינריוניות ואקדמאיות מוכנות. אקדמית מציעה לכם הנחייה בכתיבת עבודת סמינריון לתואר ראשון ותואר שני, כתיבת הצעות מחקר, עיבודים סטטיסטיים, תרגום, הכנה של פרוייקטים לדוקטורט ועוד...

  דף הבית  |  עבודה לדוגמה  |  תקנון  |  שאלות ותשובות  |  שירותים אקדמיים  |  צור קשר  |  סליקת כרטיסי אשראי
  כל הזכויות שמורות © 2015 אקדמית.