חיפוש עבודת מחקר

רשימת מקצועות
 • אמנות
 • היסטוריה
 • חינוך
 • כלכלה
 • מדעי המדינה
 • מדעי הסביבה
 • מנהל עסקים
 • משפטים
 • סוציולוגיה
 • פסיכולוגיה
 • פרסום
 • שוק ההון
 • שיווק
 • תקשורת
 • תרבות
 • מקרא
 • ביולוגיה
 • פילוסופיה
 • יעוץ והנחיה אקדמי
 • ספורט
 • בריאות
 • קרימנולוגיה
 • אנתרופולוגיה
 • ארכיאולוגיה
 • משאבי אנוש
 • שירות לקוחות
 • ערביי ישראל/מגזר ערבי
 • סקירות ספרות
 • שאלונים

 • שירותים אקדמיים
  סקירות ספרות > כל סקירות הספרות סה"כ : 14 עבודות סמינריון
  עמוד מתוך 2 לעמוד הקודם

  סקירות ספרות > כל סקירות הספרות

  זכות העיכבון בחדלות פירעון ובשיקום- סקירת ספרות
  עיכבון הוא "זכות על פי דין לעכב מיטלטלין כערובה לחיוב עד שיסולק החוב", כהגדרתו בסעיף 11(א) לחוק המיטלטלין, תשל"א-1971. הזכות מתהווה על רקע מערכת חיובים הדדיים, ועשויה להיווצר גם מכוח התקשרות חוזית, "על פי הסכם" – כלשון סעיף 11(ה) לחוק המיטלטלין.........סקירה מקיפה זו דנה בזכות העיכבון בחדלות פירעון (כינוס נכסים, הקפאת הליכים ופירוק) ובשיקום. כוללת את ההגדרות השונות, החקיקה והפסיקה בנושא ועוד.//זכות העיכבון מהי ?
  מספר עמודים : 17 מספר מילים : 5323 מחיר : 169 ₪
  ההבדלים במאפייני תרבות הפנאי של נוער דתי לעומת חילוני- סקירת ספרות
  החברה הישראלית כמו חברות מערביות אחרות עוברת בשנים האחרונות תמורות משמעותיות במכלול רחב של תחומי חיים אשר להם השפעה גם על תרבות הפנאי, זמן פנאי ומשכו, והדרכים לניצולו. ההתפתחות הטכנולוגית המתרחשת כיום בעולם ובארץ, התפתחות של תעשיית התקשורת האלקטרונית, התפתחות תעשיית תקשורת המחשבים, והתפתחות תעשיית המינוע, כל אלה מביאים בעקבותיהם לשינויים והתפתחות גם בתרבות הפנאי של החברה הישראלית בכלל ושל הנוער בפרט ......סקירה זו דנה במהי תרבות פנאי, מאפייני תרבות הפנאי של הנוער בישראל ותרבות הפנאי של הנוער הציוני דתי בפרט. כמו כן, נוגעת במערכת היחסים דתיים- חילוניים ונותנת רקע על הציונות הדתית.
  מספר עמודים : 9 מספר מילים : 3037 מחיר : 159 ₪
  הקשר בין אבטלה לתעסוקת עובדים זרים בישראל- סקירת ספרות
  מעמדם של העובדים הזרים הנחות מבחינה פוליטית, כלכלית וחברתית, הופך אותם ואת בני משפחתם ליעד קבוע לאפליה ולניצול . בארץ, תופעת העובדים הזרים בממדים משמעותיים החלה בפועל ב- 1993, עם החלטת הממשלה להתיר את הבאתם של עובדים זרים כמענה זמני לסגרים התכופים בשטחים ........סקירה זו עוסקת בקשר שבין כניסת העובדים הזרים לשוק התעסוקה לבין שעור האבטלה בישראל. הסקירה דנה בתופעת העובדים הזרים בכלל ובפרט בישראל, ענפי העבודה הנפוצים לעובדים זרים, מעמדם בישראל, השלכות כלכליות עקב העסקתם, מדיניות הממשלה וכו.
  מספר עמודים : 17 מספר מילים : 4810 מחיר : 169 ₪
  ביצועים כלכליים של חברות ממשלתיות לעומת מופרטות- סקירת ספרות
  אחד התהליכים אשר התרחשו במסגרת תהליכי הגלובליזציה היה תהליך ההפרטה, ואכן החל משנות ה-80 החל תהליך הפרטה במדינות שונות בעולם וכן בישראל. הפרטה זו הובילה להפרטת שירותי חברה אשר היו בעבר בשליטתו המלאה של המגזר הציבורי........סקירה זו עוסקת בנושא ההבדלים בין חברות ממשלתיות לחברות מופרטות בבחינת ביצועים כלכליים, תוך הגדרת המושג הפרטה, מטרותיה וביצועים כלכליים כתוצאה מהפרטה.
  מספר עמודים : 7 מספר מילים : 1860 מחיר : 139 ₪

  עמוד מתוך 2 לעמוד הקודם
  אקדמית באינטרנט - מאגר עבודות סמינריוניות ואקדמאיות מוכנות. אקדמית מציעה לכם הנחייה בכתיבת עבודת סמינריון לתואר ראשון ותואר שני, כתיבת הצעות מחקר, עיבודים סטטיסטיים, תרגום, הכנה של פרוייקטים לדוקטורט ועוד...

  דף הבית  |  עבודה לדוגמה  |  תקנון  |  שאלות ותשובות  |  שירותים אקדמיים  |  צור קשר  |  סליקת כרטיסי אשראי
  כל הזכויות שמורות © 2015 אקדמית.