חיפוש עבודת מחקר

רשימת מקצועות
 • אמנות
 • היסטוריה
 • חינוך
 • כלכלה
 • מדעי המדינה
 • מדעי הסביבה
 • מנהל עסקים
 • משפטים
 • סוציולוגיה
 • פסיכולוגיה
 • פרסום
 • שוק ההון
 • שיווק
 • תקשורת
 • תרבות
 • מקרא
 • ביולוגיה
 • פילוסופיה
 • יעוץ והנחיה אקדמי
 • ספורט
 • בריאות
 • קרימנולוגיה
 • אנתרופולוגיה
 • ארכיאולוגיה
 • משאבי אנוש
 • שירות לקוחות
 • ערביי ישראל/מגזר ערבי
 • סקירות ספרות
 • שאלונים

 • שירותים אקדמיים
  משאבי אנוש > ביצועי עובדים סה"כ : 74 עבודות סמינריון
  עמוד מתוך 8 לעמוד הקודם   |   לעמוד הבא

  משאבי אנוש > ביצועי עובדים

  השפעת יחס מנהל- עובד (כפיף) על מחויבות ארגונית, שביעות רצון, שחיקה בעבודה ולחץ של העובד
  מטרתו של המחקר הנוכחי הייתה לבחון כיצד יחס מנהל- עובד (כפיף) משפיע על מחויבות ארגונית, שביעות רצון, שחיקה בעבודה ולחץ של העובד
  מספר עמודים : 37 מספר מילים : 8031 מחיר : 259 ₪
  המשמעות אותה מייחסים אנשי הטיפול לתפיסת תפקידם כתוצאה משינוי ארגוני והפיכה לצוותים רב מקצועיים
  המאה עשרים והאחת מאופיינת בשינויים רבים ומהירים, אלו משפיעים על הצורך של כל ארגון להסתגל לדרישות הסביבה ולבצע שינויים מבניים ותרבותיים פנימיים. שינוי שמשמעותו החלפת המצב הנוכחי במצב חדש..........מטרת המחקר לבדוק את תחושותיהם של אנשי הטיפול בעקבות השינוי והאם הם חשים כי שינוי ארגוני זה תרם או פגע ביכולת עבודתם ובהרגשתם בחלק מהצוות החינוכי/ צוות רב מקצועי.
  מספר עמודים : 34 מספר מילים : 9192 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין תפיסת איכות חיים לבין שילוב במסגרת התעסוקה בקרב אנשים עם פיגור שכלי או עבריינים
  אחד התחומים המרכזיים המאפשרים לאדם לקחת חלק בעשייה החברתית, כאזרח תורם ונתרם, הנו תחום התעסוקה המיועד להבטיח הכנסה שוטפת ומספקת אשר תאפשר לאנשים עם מוגבלות, ועבריינם לשעבר איכות חיים מכובדת ונאותה........העבודה הנוכחית מטרתה לבחון את הקשר בין תפיסת איכות חיים לבין שילוב במסגרת התעסוקה בקרב אנשים עם פיגור שכלי או עבריינים ההנחה הניצבת בבסיס העבודה הינה חריגים יתפסו את איכות חייהם כגבוהה יותר באים הם הצליחו להשתלב תעסוקתית.
  מספר עמודים : 19 מספר מילים : 4184 מחיר : 229 ₪
  הקשר שבין התנהגות אזרחית ארגונית לבין האדרה עצמית, תפיסת זמן עתיד וצדק ארגוני
  התנהגות האזרחות הארגונית נחקרת מאז סוף שנות השבעים. במהלך שלושת העשורים האחרונים, העניין בהתנהגויות אלה גדל באופן משמעותי. ההתנהגות הארגונית נקשרה לאפקטיביות הארגונית הכוללת, כך שלהתנהגויות עובדים יש השלכות חשובות במקום העבודה ....... העבדה הנוכחית תבחן הקשר שבין התנהגות אזרחית ארגונית לבין האדרה עצמית, תפיסת זמן עתיד וצדק ארגוני.
  מספר עמודים : 32 מספר מילים : 6145 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין חמשת טיפוסי האישיות לבין תפוקה בקרב עובדים מצטיינים
  בארגונים רבים מתבצעת הערכה של ביצועי העובדים, המונח הערכת ביצוע מתייחס לתהליך של זיהוי הפעולות, הממדים והמרכיבים השונים שנדרשים לשם ביצוע מוצלח בעיסוק או במשרה מסוימת בארגון. הערכה זו נועדה לסייע לארגון לממש את הפוטנציאל הביצועי של העובדים בו, באמצעות מדידה שיטתית של התנהגויות העובדים שנעשית בפורמט מחייב במסגרת הארגונית....... מטרתו של המחקר הנוכחי הייתה לבחון האם קיים קשר בין חמשת טיפוסי האישיות לבין תפוקה בקרב עובדים מצטיינים.
  מספר עמודים : 33 מספר מילים : 6785 מחיר : 259 ₪
  הקשרים שבין התנהגות אזרחית ארגונית לבין אקלים ארגוני, ייחוסים ורגשות
  עיקר הבסיס התיאורטי של תחום חקר הגורמים להתנהגויות האזרחות הארגונית קשור בתיאורית החליפין החברתיים ובתיאורית ההוגנות והשוויון. ......מטרתו המרכזית של מחקר זה היא לבחון את הקשרים שבין התנהגות אזרחית ארגונית לבין אקלים ארגוני , ייחוסים ורגשות.
  מספר עמודים : 36 מספר מילים : 7288 מחיר : 259 ₪
  השפעת המשתנים -חוסן אישי, שחיקה והיקף שעות העבודה על קונפליקט עבודה משפחה שחש העובד
  . עולם העבודה התובעני בישראל יוצר קונפליקט בו משפחות שלמות נקרעות בין הצורך של ההורים למימוש עצמי, פרנסה ויכולת כלכלית גבוהה, לבין גידול ילדים וטיפוח הקן המשפחתי, דבר המצריך הקדשת זמן, תשומת לב ונוכחות פיזית, אותם לא תמיד מצליחים להקדיש לילדיהם...... מטרתו של המחקר הנוכחי הנו לבדוק את השפעת המשתנים -חוסן אישי, שחיקה והיקף שעות העבודה על קונפליקט עבודה משפחה שחש העובד.
  מספר עמודים : 38 מספר מילים : 6943 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין תמיכה חברתית, מאפייני אישיות וגורמי מוטיבציה לבין שביעות רצון בעבודה בקרב עובדי שירות בארגונים בהם הבונוס אישי, קבוצתי או אישי תלוי הספק הקבוצה
  מטרתה של העבודה הנוכחית הייתה לבחון את הקשר בין תמיכה חברתית, מאפייני אישיות וגורמי מוטיבציה לבין שביעות רצון בעבודה בקרב עובדי שירות בארגונים בהם הבונוס אישי, קבוצתי או אישי תלוי הספק הקבוצה
  מספר עמודים : 77 מספר מילים : 12690 מחיר : 259 ₪
  המנהלים במערכת החינוך כמנהיגים מהדהדים על פי תפיסתם של מורים
  מנהל בית הספר הוא הדמות המשפיעה ביותר על דרכו ואופיו של בית הספר והוא הנושא באחריות על כל הפעילות שמתקיימת בבית הספר: "המנהל דואג לתכנון ולמהלך התקין של ההוראה ושל הפעילות החינוכית בבית הספר, לעניינים האדמיניסטרטיביים, לסדרים בבית הספר ולכל המתרחש בו. .......עבודה זו בוחנת כיצד מנהיגות מהדהדת באה לידי ביטוי בקרב מנהלי בית הספר, בהתאם לתפיסת המורים.
  מספר עמודים : 17 מספר מילים : 3412 מחיר : 229 ₪
  הקשר בין תחושת המסוגלות של מורה למידת שביעות הרצון שלו בבית הספר
  המסוגלות העצמית של המורה באופן ספציפי, נמצאה כמורכבת משלושה תחומים: משימה, יחסים בין אישיים וארגון...... עבודת המחקר הנוכחית עוסקת במסוגלות עצמית בקרב מורים.
  מספר עמודים : 21 מספר מילים : 6119 מחיר : 259 ₪

  עמוד מתוך 8 לעמוד הקודם   |   לעמוד הבא
  אקדמית באינטרנט - מאגר עבודות סמינריוניות ואקדמאיות מוכנות. אקדמית מציעה לכם הנחייה בכתיבת עבודת סמינריון לתואר ראשון ותואר שני, כתיבת הצעות מחקר, עיבודים סטטיסטיים, תרגום, הכנה של פרוייקטים לדוקטורט ועוד...

  דף הבית  |  עבודה לדוגמה  |  תקנון  |  שאלות ותשובות  |  שירותים אקדמיים  |  צור קשר  |  סליקת כרטיסי אשראי
  כל הזכויות שמורות © 2015 אקדמית.