חיפוש עבודת מחקר

רשימת מקצועות
 • אמנות
 • היסטוריה
 • חינוך
 • כלכלה
 • מדעי המדינה
 • מדעי הסביבה
 • מנהל עסקים
 • משפטים
 • סוציולוגיה
 • פסיכולוגיה
 • פרסום
 • שוק ההון
 • שיווק
 • תקשורת
 • תרבות
 • מקרא
 • ביולוגיה
 • פילוסופיה
 • יעוץ והנחיה אקדמי
 • ספורט
 • בריאות
 • קרימנולוגיה
 • אנתרופולוגיה
 • ארכיאולוגיה
 • משאבי אנוש
 • שירות לקוחות
 • ערביי ישראל/מגזר ערבי
 • סקירות ספרות
 • שאלונים

 • שירותים אקדמיים
  פסיכולוגיה > תעסוקתית סה"כ : 200 עבודות סמינריון
  עמוד מתוך 20 לעמוד הבא

  פסיכולוגיה > תעסוקתית

  הטרדה מינית בעבודה- היבטים אתים
  טרם נחקק חוק נגד הטרדה מינית הוגדרה הטרדה מינית במסגרת החוק לשוויון הזדמנויות בעבודה, אשר נחקק ב-1988. על פי החוק נאסרה ההטרדה המינית במקום העבודה וכי לשון חוק זה נגעה רק למקרים בהם הורעו תנאי עבודתם של עובד או עובדת בעקבות סירובם להיענות להצעה בעלת אופי מיני.......עבודה זו מטרתה לבחון את ההיבטים האתיים הגלומים בתופעת ההטרדה המינית במקום העבודה.
  מספר עמודים : 23 מספר מילים : 5583 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין תמיכה חברתית ואכפתיות המנהל לבין איזון בין בית לעבודה בקרב אימהות חד הוריות לעומת אימהות נשואות
  עולם העבודה התובעני בישראל יוצר קונפליקט בו משפחות שלמות נקרעות בין הצורך של ההורים למימוש עצמי, פרנסה ויכולת כלכלית גבוהה, לבין גידול ילדים וטיפוח הקן המשפחתי, דבר המצריך הקדשת זמן, תשומת לב ונוכחות פיזית, אותם לא תמיד מצליחים להקדיש לילדיהם....... מטרת המחקר לבדוק את הקשר בין תמיכה חברתית ואכפתיות המנהל לבין איזון בין בית לעבודה בקרב אימהות חד הוריות לעומת אימהות נשואות.
  מספר עמודים : 45 מספר מילים : 9692 מחיר : 259 ₪
  מאפייני העוני בישראל בקרב משפחות עם ילדים
  הספרות המחקרית גורסת כי גודלה של המשפחה, כלומר: כמות הילדים בבית אב, הנו גורם על הסיכויים להתדרדרות לעוני. הגדלת הפערים בחברה הישראלית ואי השוויון עשויה להיות נעוצה מגורם זה....... העבודה הנוכחית בוחנת את מאפייני העוני בישראל בקרב משפחות עם ילדים.
  מספר עמודים : 17 מספר מילים : 3662 מחיר : 229 ₪
  סיקור של נשים בעולם העסקים
  בבואנו לדון בייצוגן של נשים בעולם העסקים בתקשורת, יש לציין כי הדרכים בהן התקשורת מתארת ומדווחת על קבוצות מיעוט מאוד משפיעה על הדרכים בהן הציבור תופס קבוצות מיעוט בחברה....... העבודה הנוכחית תסקור את נושא הנשים בעולם העסקים.
  מספר עמודים : 23 מספר מילים : 4786 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין הבחירה ומודעות למאפייני משכנתא לבין מאפיינים דמוגרפיים
  משכנתא, משמשת רוכשי נדל"ן כדי לגייס כספים כדי לקנות נדל"ן, תוך שעבוד על הנכס המשועבד. ההלוואה מכונה משכנתא. המלווה יהיה בדרך כלל מוסד פיננסי, כגון בנק, איגוד אשראי או חברת הבנייה ואת הסדרי ההלוואה ניתן לעשות זאת באופן ישיר או עקיף באמצעות מתווכים....... מחקר זה עניינו בבחירת משכנתא, כאשר שאלה המחקר בחנה הקשר בין בבחירה ומודעות למאפייני משכנתא לבין מאפיינים דמוגרפיים.
  מספר עמודים : 32 מספר מילים : 4937 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין תפיסת איכות חיים לבין שילוב במסגרת התעסוקה בקרב אנשים עם פיגור שכלי או עבריינים
  אחד התחומים המרכזיים המאפשרים לאדם לקחת חלק בעשייה החברתית, כאזרח תורם ונתרם, הנו תחום התעסוקה המיועד להבטיח הכנסה שוטפת ומספקת אשר תאפשר לאנשים עם מוגבלות, ועבריינם לשעבר איכות חיים מכובדת ונאותה........העבודה הנוכחית מטרתה לבחון את הקשר בין תפיסת איכות חיים לבין שילוב במסגרת התעסוקה בקרב אנשים עם פיגור שכלי או עבריינים ההנחה הניצבת בבסיס העבודה הינה חריגים יתפסו את איכות חייהם כגבוהה יותר באים הם הצליחו להשתלב תעסוקתית.
  מספר עמודים : 19 מספר מילים : 4184 מחיר : 229 ₪
  איזון עבודה משפחה-השפעת המשתנים חוסן אישי, שחיקה והיקף שעות העבודה על קונפליקט עבודה משפחה שחש העובד
  האופי המשתנה וההרכב של מקום העבודה, מוביל לגידול במחקרים על קונפליקט בין משפחה לעבודה. שינויים אלה מקשים על העובדים לנהל את התחייבויותיהם בעבודה ובמשפחה, והדבר תורם לרמות גבוהות יותר של קונפליקט עבודה-משפחה....... מטרת המחקר לבדוק את השפעת המשתנים -חוסן אישי, שחיקה והיקף שעות העבודה על קונפליקט עבודה משפחה שחש העובד.
  מספר עמודים : 34 מספר מילים : 6847 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין חמשת טיפוסי האישיות לבין תפוקה בקרב עובדים מצטיינים
  בארגונים רבים מתבצעת הערכה של ביצועי העובדים, המונח הערכת ביצוע מתייחס לתהליך של זיהוי הפעולות, הממדים והמרכיבים השונים שנדרשים לשם ביצוע מוצלח בעיסוק או במשרה מסוימת בארגון. הערכה זו נועדה לסייע לארגון לממש את הפוטנציאל הביצועי של העובדים בו, באמצעות מדידה שיטתית של התנהגויות העובדים שנעשית בפורמט מחייב במסגרת הארגונית....... מטרתו של המחקר הנוכחי הייתה לבחון האם קיים קשר בין חמשת טיפוסי האישיות לבין תפוקה בקרב עובדים מצטיינים.
  מספר עמודים : 33 מספר מילים : 6785 מחיר : 259 ₪
  הקשרים שבין התנהגות אזרחית ארגונית לבין אקלים ארגוני, ייחוסים ורגשות
  עיקר הבסיס התיאורטי של תחום חקר הגורמים להתנהגויות האזרחות הארגונית קשור בתיאורית החליפין החברתיים ובתיאורית ההוגנות והשוויון. ......מטרתו המרכזית של מחקר זה היא לבחון את הקשרים שבין התנהגות אזרחית ארגונית לבין אקלים ארגוני , ייחוסים ורגשות.
  מספר עמודים : 36 מספר מילים : 7288 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין סגנון ניהול וחוזה פסיכולוגי להתנהגות אזרחית בקרב עובדי בנק ערבי ישראלי
  שילוב נכון בין סגנון ניהולי לתכונות של צוות העובדים הקיים נותן תוצאות טובות יותר ממצבים שבהם נכנס מנהל בעל סגנון ניהולי המתנגש עם תכונות עובדים קיימים .למשל מנהל שאינו מאציל סמכויות בכלל עם צוות עובדים מקצוען ומאופיין בהתנהגות אזרחית מעולה ...... עבודת המחקר הנוכחי בחנה את הקשר בין סגנון ניהול וחוזה פסיכולוגי להתנהגות אזרחית בקרב עובדים
  מספר עמודים : 50 מספר מילים : 11637 מחיר : 259 ₪

  עמוד מתוך 20 לעמוד הבא
  אקדמית באינטרנט - מאגר עבודות סמינריוניות ואקדמאיות מוכנות. אקדמית מציעה לכם הנחייה בכתיבת עבודת סמינריון לתואר ראשון ותואר שני, כתיבת הצעות מחקר, עיבודים סטטיסטיים, תרגום, הכנה של פרוייקטים לדוקטורט ועוד...

  דף הבית  |  עבודה לדוגמה  |  תקנון  |  שאלות ותשובות  |  שירותים אקדמיים  |  צור קשר  |  סליקת כרטיסי אשראי
  כל הזכויות שמורות © 2015 אקדמית.