חיפוש עבודת מחקר

רשימת מקצועות
 • אמנות
 • היסטוריה
 • חינוך
 • כלכלה
 • מדעי המדינה
 • מדעי הסביבה
 • מנהל עסקים
 • משפטים
 • סוציולוגיה
 • פסיכולוגיה
 • פרסום
 • שוק ההון
 • שיווק
 • תקשורת
 • תרבות
 • מקרא
 • ביולוגיה
 • פילוסופיה
 • יעוץ והנחיה אקדמי
 • ספורט
 • בריאות
 • קרימנולוגיה
 • אנתרופולוגיה
 • ארכיאולוגיה
 • משאבי אנוש
 • שירות לקוחות
 • ערביי ישראל/מגזר ערבי
 • סקירות ספרות
 • שאלונים

 • שירותים אקדמיים
  מקרא > כל העבודות סמינריון במקרא סה"כ : 74 עבודות סמינריון
  עמוד מתוך 8 לעמוד הבא

  מקרא > כל העבודות סמינריון במקרא

  חדירת מילים בערבית לשפה העברית- מילון בנתיבה בן יהודה ומילון רובין רוזנטל
  העבודה הנוכחית בוחנת את חדירת מילים ערביות לשפה העברית באמצעות מילון נתיבה בן יהודה – 1972 ומילון רובי רוזנטל – 2005. ........ המדגם כולל 162 מילים אשר נמצאו במילונים באותיות שנבחרו: א, מ, ח, ס ו-י. המלים במדגם הן מילים ערביות אשר חדרו לשפה העברית.
  מספר עמודים : 18 מספר מילים : 3774 מחיר : 239 ₪
  השימוש בסמלים ואמצעיים ספרותיים בנבואותיו של ירמיהו
  מטרת העל של ירמיהו כנביא הייתה להביא את דבר ה אל העם כדי שיתקנו את מעשיהם, יחזרו בתשובה ויגרמו לביטול הגזירה– הגלות והחורבן. ירמיהו משתמש באמצעים שונים ומגוונים על מנת להשיג מטרה זו, ובמעשים סמליים שלהם ערך מוסף - מימד הראיה, שבגינו יש למעשים אלו השפעה גדולה יותר...... עבודה זו בוחנת את אופן השימוש בסמלים ואמצעיים ספרותיים בנבואותיו של ירמיהו.
  מספר עמודים : 12 מספר מילים : 3571 מחיר : 199 ₪
  סוד המשיכה אל החצר החסידית בכלל ואל הצדיק בפרט
  התורה החסידית רואה בצדיק את מנהיג קהילתה בשל כוחות האישיות, הרוחני, המיסטי והדתי. בצידן של סגולות עומדת אחריות כבדה אשר משמעותה דאגת הצדיק לבני קהילתו ואף לעולם כולו........ העבודה הנוכחית מטרתה לבחון את סוד המשיכה אל החצר החסידית בכלל ואל הצדיק בפרט.
  מספר עמודים : 19 מספר מילים : 4497 מחיר : 229 ₪
  התפילה בחסידות ברסלב
  אחד הדברים המייחדים את תנועת חסידות ברסלב הוא התפילה ........ במסגרת העבודה הנוכחית נבחנת התפילה המאפיינת את החסידות הברסלבית לעומת התפילה המאפיינת תנועות אחרות.
  מספר עמודים : 26 מספר מילים : 5044 מחיר : 259 ₪
  סוגיות משפחה בראי פרשנות אינטגרטיבית
  התקשרות רשמית בין איש לאישה ליצירת חיי משפחה בתקופת המקרא היו חותם מאוחר לקשר שהתקיים בפועל בין בני זוג. בימי המקרא, מרבית הנשים המאורסות היו בתולות. ארוסה מכונה במקרא "בתולה מאורסה לאיש" . טקס הנישואין למעשה ציין את מסירת הכלה לידי משפחת החתן. כזה הוא סיפור מסירתה של רבקה לעבדו של אברהם, כאישה ליצחק בן אברהם ....... העבודה הנוכחית תעסוק במערכת היחסים בין יצחק לרבקה, תוך התמקדות במעשה הרמייה של רבקה את יצחק.
  מספר עמודים : 24 מספר מילים : 5801 מחיר : 259 ₪
  מנוח ואשתו
  עבודה זו עוסקת בתיאור דמויותיהם, תכונותיהם ומעלותיהם של אשת מנוח ומנוח כפי שעולים מספר שופטים פרק יג......... בפרק זה מתבשרים מנוח ואשתו העקרים בבשורת פרי בטן. הבשורה מתבצעת על ידי התגלות מלאך ה לאשת מנוח וממנה היא מועברת למנוח עצמו.
  מספר עמודים : 32 מספר מילים : 11689 מחיר : 259 ₪
  מיפוי סמנטי ומורפולוגי של שמות מכשיר
  עברית סטנדרטית, כפי שפותחה על ידי אליעזר בן יהודה, התבססה על איות והגייה עברית ספרדית. עם זאת, השפה מותאמת לפונולוגיה העברית האשכנזית במובנים מסוימים. אוצר המילים ששימש את השפה העברית השתנה מצורתו המקורית, עקב החזרתו לתרבויות שונות לאורך הדורות ....... עבודה זו בוחנת מהי מידת הזיקה בן שמות מכשירים למקביליהם הפועליים ?
  מספר עמודים : 23 מספר מילים : 2732 מחיר : 259 ₪
  חטא המרגלים בהשוואה בין חומש במדבר לחומש דברים
  לאחר ששנים עשר המרגלים נשלחו לכנען לרגל את הארץ, עשרה מהם חזרו עם דו"ח שלילי כאשר להערכתם, אי אפשר לכבוש את הארץ כפי שהבטיח להם אלוהים, נוצר משבר בעם, אשר גרר המשך של נדידה במדבר. העם שכח את כל הטובות שעשה האל למענו, שכח את עמוד האש, את המן שנפל מהשמים את הוצאה המים מתוך סלע, את חציית ים סוף ונכנע לפחד ולחוסר אמונה באל. יהושע וכלב עם זאת, חזרו עם דו"ח חיובי, סירבו לומר נואש והיו בטוחים לחלוטין כי אלוהים לא יפר את הבטחתו לעמו, ישראל ....... העבודה הנוכחית עניינה בחטא המרגלים ובהשוואה בין חומש במדבר לחומש דברים, כלומר, סיפור המרגלים מופיע פעמיים ובשתי גרסאות מעט שונות ..
  מספר עמודים : 24 מספר מילים : 6076 מחיר : 259 ₪
  אבות ובנות במקרא- החוק, מערכת היחסים ומה שביניהם
  יחסי אבות- בנות מופיעים בתנ"ך בנרטיבים, חוקים, מיתוסים ומטאפורות. הנטייה המקראית היא להתמקד בסיפורים בודדים - ראוי לציון הוא סיפור הקרבת בת יפתח בשופטים יא והסיפור האפל של בנות לוט אשר כלל פיתוי אביהן בבראשית 19....... העבודה הנוכחית תבחן האם יש אהבה של אבות לבנות במקרא, ואם כן כיצד לידי ביטוי? האם הספרות המקראית מבקרת את דמות האב או תומכת בו, האם הספרות המקראית מגנה על הבנות, האם כתוצאה ממערכת היחסים הדמויות עוברות שינוי משמעותי ?
  מספר עמודים : 26 מספר מילים : 7264 מחיר : 259 ₪
  בית הכנסת העתיק בציפורי, ככלי לימוד על חיי הקהילה העתיקה בתקופת המשנה
  מתוך הספרות המקצועית הרחבה עולה תמונה מורכבת, המציגה קהילה בתקופה של התהוות מחדש לאחר משבר גדול שנבע מכישלון המרידות בשלטונות. הקהילה היהודית של ציפורי נבדלת מהקהילה היהודית בכל הארץ, עוד בטרם המשבר וכמובן לאחריו. ראשית בהיבט ההתיישבותי, ציפורי הייתה עיר בה רוב יהודי גדול, להבדיל מפזורות של יהודים ברחבי הארץ וכתוצאה מכך כוחם היה רב יותר..........עבודה זו עניינה בבית הכנסת העתיק בציפורי, השרידים שהתגלו והממצאים בתוכו, עולה צורך לבחון את ההיסטוריה של הקהילה היהודית בתקופת המשנה אשר ראשיתה, בתקופת השלטון הרומי.
  מספר עמודים : 25 מספר מילים : 8631 מחיר : 259 ₪

  עמוד מתוך 8 לעמוד הבא
  אקדמית באינטרנט - מאגר עבודות סמינריוניות ואקדמאיות מוכנות. אקדמית מציעה לכם הנחייה בכתיבת עבודת סמינריון לתואר ראשון ותואר שני, כתיבת הצעות מחקר, עיבודים סטטיסטיים, תרגום, הכנה של פרוייקטים לדוקטורט ועוד...

  דף הבית  |  עבודה לדוגמה  |  תקנון  |  שאלות ותשובות  |  שירותים אקדמיים  |  צור קשר  |  סליקת כרטיסי אשראי
  כל הזכויות שמורות © 2015 אקדמית.