חיפוש עבודת מחקר

רשימת מקצועות
 • אמנות
 • היסטוריה
 • חינוך
 • כלכלה
 • מדעי המדינה
 • מדעי הסביבה
 • מנהל עסקים
 • משפטים
 • סוציולוגיה
 • פסיכולוגיה
 • פרסום
 • שוק ההון
 • שיווק
 • תקשורת
 • תרבות
 • מקרא
 • ביולוגיה
 • פילוסופיה
 • יעוץ והנחיה אקדמי
 • ספורט
 • בריאות
 • קרימנולוגיה
 • אנתרופולוגיה
 • ארכיאולוגיה
 • משאבי אנוש
 • שירות לקוחות
 • ערביי ישראל/מגזר ערבי
 • סקירות ספרות
 • שאלונים

 • שירותים אקדמיים
  שוק ההון > כל העבודות סמינריון בשוק ההון סה"כ : 178 עבודות סמינריון
  עמוד מתוך 18 לעמוד הבא

  שוק ההון > כל העבודות סמינריון בשוק ההון

  הקשר בין דירוג סביבתי לבין שווי שוק של חברות
  בשנים האחרונות גוברת המודעות לאחריות חברתית של תאגידים, כאשר בעולם המערבי מדובר בחלק בלתי נפרד ואף נדרש ממהלך העסקים השוטף. אנו עדים בשנים האחרונות למגמה הולכת וגוברת של פירמות המאמצות מדיניות של אחריות חברתית כאסטרטגיה עסקית ומשקיעות בתחום זה לא מעט משאבים כחלק מתפישת העולם של הארגון........ העבודה הנוכחית תבחן את הקשר בין דירוג סביבתי לבין שווי שוק של חברות.
  מספר עמודים : 24 מספר מילים : 4171 מחיר : 259 ₪
  השפעת היחסים הפיננסיים (רווחיות) בדוחות הכספיים על מחירי מניות
  שוקי ההון והשווקים הפיננסיים בעידן הגלובליזציה מצריך השוואה בין חברות החיונית למשקיעים/בעלי העניין ברחבי העולם על מנת שיוכלו לקבל החלטות חיוניות והכרחיות. הכלי הנפוץ המשמש אותם כדי לקבל החלטה כזו היא מידע פיננסי. המשקיעים עושים שימוש במידע זה הנחשב למידע חשוב ואף לעתים בלעדי בתהליך קבלת ההחלטות שלהם האם להשקיע או לא בניירות ערך של חברה מסוימת........ מטרת עבודה זו היא לבחון את השפעת היחסים הפיננסיים (רווחיות) בדוחות הכספיים על מחירי מניות
  מספר עמודים : 31 מספר מילים : 4895 מחיר : 259 ₪
  ניתוח קמעונאי של קניון סיטי סנטר חיפה
  קניונים משחקים תפקיד עקרי בסגנון חיי צרכנים המהווה מלבד מרכז קניות, גם מרכז קהילתי לפעילויות בידוריות סוציאליות כגון מקום בו ישנם בתי משפט אוכל, מסעדות, קולנועיים, בנקים, בידור אינטראקטיבי ועוד.........העבודה הנוכחית ערכה ניתוח קמעונאי של קניון סיטי סנטר חיפה, קניון ייחודי, אשר הוקם לאחר שהרשתות הגדולות זיהו את הפוטנציאל הגלום בחנויות האאוטלט.
  מספר עמודים : 21 מספר מילים : 3374 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין רמת הנזילות השווי והרווחיות של הפירמה לבין הרווח הנקי
  יחסים פיננסיים הם יחסים מספריים המחושבים מתוך הנתונים המוצגים בדו"חות הכספיים של פירמה. יחס פיננסי מתקבל על ידי חלוקת סעיף אחד בסעיף אחר באותו דו"ח כספי, או על ידי חלוקת סעיפים בדו"חות כספיים שונים. יחסי הרווחיות, המשמשים להערכת רמת הביצוע הכלכלית בשנת החשבון המדווחת.......מטרת עבודה זו היא לבחון האם קיים קשר בין רמת הנזילות , השווי והרווחיות של הפירמה לבין הרווח הנקי.
  מספר עמודים : 37 מספר מילים : 8111 מחיר : 259 ₪
  השתקפות מיזוגים ורכישות של טבע בתשואה עודפת על מניות 2000-2018
  מטרת המחקר הנוכחי הנה לבחון את השתקפות מיזוגים ורכישות של טבע בתשואה עודפת על מניות.........שאלת המחקר תבחן את תגובת הבורסה למיזוגים ורכישות של חברת טבע.
  מספר עמודים : 21 מספר מילים : 5807 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין מתיחות ביטחונית לבין שערי מניות של חברות ציבוריות בישראל
  אחת השאלות במחקר המדעי בסוגיית המלחמות, היא כיצד המלחמה משפיעה על הכלכלה. התיאוריה הצבאית-כלכלית מעלה כי המרוץ לחימוש והמלחמות עולות ביוקר לאנושות.......מטרתה של העבודה הנוכחית הייתה לבחון את הקשר בין מתיחות ביטחונית לבין שערי מניות של חברות ציבוריות בישראל.
  מספר עמודים : 33 מספר מילים : 5199 מחיר : 259 ₪
  הגורמים המשפיעים על ביטויים של התנהגות לא פיריונית בעבודה (CWB)
  נבחרי הציבור והמנהלים עומדים בחזית הראשונה במגע היום-יומי עם הקהל הרחב, הנהנה ממגוון שירותים ודרישות בלתי שגרתיות. במקביל קיימים פיתויים, העומדים בפניהם בעוד הם מעורבים בניהול תקציבים בהיקף מיליארדי שקלים ומאבקי כוח ועוצמה פנימיים וחיצוניים........ מטרתו של המחקר הנוכחי הייתה לבחון את הגורמים להתנהגות בלתי נאותה בארגון, כאשר נבדקו שלושה משתנים בלתי תלויים: אקלים אתי, האדרה עצמית וראייה לטווח ארוך.
  מספר עמודים : 34 מספר מילים : 7076 מחיר : 259 ₪
  תגובת בעלי מניות לפרסום דוחות כספיים ולתוצאות עסקיות של חברות ציבוריות
  דוח כספי הוא רישום רשמי של הפעילות הפיננסית של עסק, אדם או ישות אחרת. במסגרת הדוח הכספי מוצג מידע כספי רלוונטי באופן מובנה, מלווה בדיון וניהול ניתוח, מאזן או דוח על המצב הכספי, דיווחים על נכסי החברה, התחייבויותיה והון הבעלים בנקודת זמן נתונה, דוח רווח והפסד, דוחות על הכנסות החברה, הוצאותיה ורווחיה על פני תקופה של זמן....... מטרתו של המחקר הנוכחית הייתה לבחון האם פרסום דוח כספי משפיע על תשואת המניה.
  מספר עמודים : 33 מספר מילים : 6052 מחיר : 259 ₪
  המבחנים הקיימים לבחינת תום לב במסגרת תביעה נגזרת
  חוק החברות מאשר לכל בעל מניות או דירקטור להגיש תביעה כנגד החברה בה הוא פועל, תביעה זו מכונה תביעה נגזרת . עם זאת, לעיתים התביעה הנגזרת איננה מוגשת בתום לב , אלא מתוך שיקולים עסקיים ועל כן יש לצמצם זכות זו או לייעל אותה לטובת החברה....... העבודה הנוכחית בוחנת מהם המבחנים הקיימים לבחינת תום לב במסגרת תביעה נגזרת ומה היא עמדת בית המשפט בנושא ?
  מספר עמודים : 21 מספר מילים : 5364 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין היקף ההשקעה במחקר ובפיתוח לתשואת המניה
  הספרות הכלכלית גורסת בחלקה לקשר בין המשתנים, כלומר היקף ההשקעה במחקר ופיתוח מובילה במקרים רבים לרווחיות החברה....... מטרתו של המחקר הנוכחי הייתה לבחון את הקשר בין היקף ההשקעה במו"פ לתשואת המניה.
  מספר עמודים : 23 מספר מילים : 3822 מחיר : 259 ₪

  עמוד מתוך 18 לעמוד הבא
  אקדמית באינטרנט - מאגר עבודות סמינריוניות ואקדמאיות מוכנות. אקדמית מציעה לכם הנחייה בכתיבת עבודת סמינריון לתואר ראשון ותואר שני, כתיבת הצעות מחקר, עיבודים סטטיסטיים, תרגום, הכנה של פרוייקטים לדוקטורט ועוד...

  דף הבית  |  עבודה לדוגמה  |  תקנון  |  שאלות ותשובות  |  שירותים אקדמיים  |  צור קשר  |  סליקת כרטיסי אשראי
  כל הזכויות שמורות © 2015 אקדמית.