חיפוש עבודת מחקר

רשימת מקצועות
 • אמנות
 • היסטוריה
 • חינוך
 • כלכלה
 • מדעי המדינה
 • מדעי הסביבה
 • מנהל עסקים
 • משפטים
 • סוציולוגיה
 • פסיכולוגיה
 • פרסום
 • שוק ההון
 • שיווק
 • תקשורת
 • תרבות
 • מקרא
 • ביולוגיה
 • פילוסופיה
 • יעוץ והנחיה אקדמי
 • ספורט
 • בריאות
 • קרימנולוגיה
 • אנתרופולוגיה
 • ארכיאולוגיה
 • משאבי אנוש
 • שירות לקוחות
 • ערביי ישראל/מגזר ערבי
 • סקירות ספרות
 • שאלונים

 • שירותים אקדמיים
  משפטים > עבודה סה"כ : 107 עבודות סמינריון
  עמוד מתוך 11 לעמוד הבא

  משפטים > עבודה

  פגיעה בשוויון הזדמנויות בעבודה עקב פרישה לגמלאות על פי חוק
  למונח "גיל פרישה" תיתכנה מספר משמעויות , האחת מתייחסת לגיל הזכאות לגמלה, כלומר הגיל שבו אדם זכאי לפרוש מרצון עם מלוא הפנסיה שצבר במהלך חייו. משמעות שנייה היא גיל פרישת חובה, קרי: הגיל שבו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו ....... עבודה זו דנה בשאלה כיצד ניתן ליישב בין שני החוקים והאם מתעוררת ביניהם סתירה?
  מספר עמודים : 28 מספר מילים : 7255 מחיר : 259 ₪
  המבחנים הקיימים לבחינת תום לב במסגרת תביעה נגזרת
  חוק החברות מאשר לכל בעל מניות או דירקטור להגיש תביעה כנגד החברה בה הוא פועל, תביעה זו מכונה תביעה נגזרת . עם זאת, לעיתים התביעה הנגזרת איננה מוגשת בתום לב , אלא מתוך שיקולים עסקיים ועל כן יש לצמצם זכות זו או לייעל אותה לטובת החברה....... העבודה הנוכחית בוחנת מהם המבחנים הקיימים לבחינת תום לב במסגרת תביעה נגזרת ומה היא עמדת בית המשפט בנושא ?
  מספר עמודים : 21 מספר מילים : 5364 מחיר : 259 ₪
  קבלת דיבידנד לצורך כיסוי חובות של בעל שליטה –האם ניגוד עניינים ?
  חלוקת דיבידנד הינו מהלך צפוי בכל חברה מרוויחה, מהלך שיש בו כדי להעיד על חוסנה של החברה, אולם לא תמיד החברות נוטות לחלק את רווחיהן - כשלרוב, אצל מרבית החברות, על פי התקנון של החברה, רוב החברות יכולות להשקיע את רווחיהן בפיתוח החברה........ העבודה הנוכחית בוחנת האם קבלת דיבידנד לצורך כיסוי חובות של בעל שליטה מהווה עסקה שבה קיים ניגוד עניינים ?
  מספר עמודים : 21 מספר מילים : 5345 מחיר : 259 ₪
  יצירה אדריכלית מוגנת – רצוי ומצוי
  העבודה הנוכחית בוחנת האם חוק היוצרים החדש שונה במהותו מחוק היוצרים הישן ומהווה עבור האומן האדריכלי כיום הגנה מספקת ?........ האם כיום היצירה אדריכלית מוגנת באופן אפקטיבי? מהו הרצוי עבור הגנה על יצירות אדריכליות ומהו ומצוי בחוק הישראלי?
  מספר עמודים : 26 מספר מילים : 7863 מחיר : 259 ₪
  השיקולים להרמת מסך בחברה בערבון מוגבל
  הרמת מסך היא החלטה משפטית המטפלת בזכויותיו של התאגיד כזכויות או התחייבויות של בעלי מניותיו. בדרך כלל תאגיד מטופל כאדם משפטי נפרד, האחראי הבלעדי על החובות שהוא נושא והמוטב היחיד. מדינות המשפט המקובל מקיימות בדרך כלל את העיקרון של אישיות נפרדת, אך במצבים חריגים ניתן "לחדור" או "להרים" את המסך הארגוני ....... מחקר זה בוחן: מהם השיקולים להרמת מסך בחברה בע"מ ?
  מספר עמודים : 10 מספר מילים : 1577 מחיר : 199 ₪
  ההיבטים הרגולטוריים, הסביבתיים והכלכליים סביב תפעולו של מפעל בתי זיקוק בחיפה
  עבודה זו עניינה בסוגיה סביבתית המושתקת מזה שנים רבות בחיפה והיא סוגיית בתי הזיקוק........ מטרתה של העבודה הנוכחית הנה לבחון את ההיבטים הרגולטוריים והכלכליים סביב תפעולו של מפעל בתי זיקוק בחיפה.
  מספר עמודים : 28 מספר מילים : 7666 מחיר : 259 ₪
  מסחור בזכויות של נאשמים
  העבודה הנוכחית דנה במסחור בזכויות של נאשמים, תוך התמקדות בסוגיית ההרתעה והאם נכון להחיל ביקורת על תהליך המסחור בשיקולי הרתעה.
  מספר עמודים : 23 מספר מילים : 6840 מחיר : 259 ₪
  היצירה האדריכלית כחומר המוגן בזכויות יוצרים- היבטים משפטיים
  ההכרה בזכויות יוצרים החלה עוד במאה הראשונה לספירה אך הבעיות העולם מעצם הכרה זו שרירה וקיימת גם בתקופתנו אנו...... עבודה זו בוחנת את סוגיית זכויות יוצרים והאם היצירה האדריכלית הנה חומר המוגן בזכויות יוצרים.
  מספר עמודים : 20 מספר מילים : 5817 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין וותק בארץ לבין עמדות כלפי עבירות צווארון לבן
  העבודה הנוכחית עניינה בקהילה האתיופית בישראל. ידוע כי קהילה זו שאפה להגיע במשך דורות לישראל. במהלך שנות ה-80 אכן התאפשרה עלייה זו ובמסגרתה מרבית הקהילה האתיופית- יהודית עלתה ארצה........מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון האם קיים קשר בין וותק בארץ לבין עמדות כלפי עבירות צווארון לבן.
  מספר עמודים : 38 מספר מילים : 6008 מחיר : 259 ₪
  אחריות מפקד לעבירות שבוצעו על ידי פקודים
  רשלנות הנידונה בבית המשפט ככלל ובית הדין לעבודה בפרט גם מציגה תביעות מצד עובדים כלפי המעביד אשר לא סיפק סביבת עבודה בטוחה ותרם לכאורה לתאונת עובדה ולנזק לעובד. ...... העבודה הנוכחית תעסוק באחריות מפקדים לעבירות שבוצעו ע"י הפקודים, כאשר שאלת המחקר תבחן האם אחריות מפקדים בדין הישראלי והצבאי לעבירות שבוצעו ע"י הפקודים במשטרה מחמירה ?
  מספר עמודים : 26 מספר מילים : 8014 מחיר : 259 ₪

  עמוד מתוך 11 לעמוד הבא
  אקדמית באינטרנט - מאגר עבודות סמינריוניות ואקדמאיות מוכנות. אקדמית מציעה לכם הנחייה בכתיבת עבודת סמינריון לתואר ראשון ותואר שני, כתיבת הצעות מחקר, עיבודים סטטיסטיים, תרגום, הכנה של פרוייקטים לדוקטורט ועוד...

  דף הבית  |  עבודה לדוגמה  |  תקנון  |  שאלות ותשובות  |  שירותים אקדמיים  |  צור קשר  |  סליקת כרטיסי אשראי
  כל הזכויות שמורות © 2015 אקדמית.