חיפוש עבודת מחקר

רשימת מקצועות
 • אמנות
 • היסטוריה
 • חינוך
 • כלכלה
 • מדעי המדינה
 • מדעי הסביבה
 • מנהל עסקים
 • משפטים
 • סוציולוגיה
 • פסיכולוגיה
 • פרסום
 • שוק ההון
 • שיווק
 • תקשורת
 • תרבות
 • מקרא
 • ביולוגיה
 • פילוסופיה
 • יעוץ והנחיה אקדמי
 • ספורט
 • בריאות
 • קרימנולוגיה
 • אנתרופולוגיה
 • ארכיאולוגיה
 • משאבי אנוש
 • שירות לקוחות
 • ערביי ישראל/מגזר ערבי
 • סקירות ספרות
 • שאלונים

 • שירותים אקדמיים
  משפטים > חברות סה"כ : 36 עבודות סמינריון
  עמוד מתוך 4 לעמוד הבא

  משפטים > חברות

  המבחנים הקיימים לבחינת תום לב במסגרת תביעה נגזרת
  חוק החברות מאשר לכל בעל מניות או דירקטור להגיש תביעה כנגד החברה בה הוא פועל, תביעה זו מכונה תביעה נגזרת . עם זאת, לעיתים התביעה הנגזרת איננה מוגשת בתום לב , אלא מתוך שיקולים עסקיים ועל כן יש לצמצם זכות זו או לייעל אותה לטובת החברה....... העבודה הנוכחית בוחנת מהם המבחנים הקיימים לבחינת תום לב במסגרת תביעה נגזרת ומה היא עמדת בית המשפט בנושא ?
  מספר עמודים : 21 מספר מילים : 5364 מחיר : 259 ₪
  פרשנות חוזה מסחרי במשפט ישראלי לעומת המשפט האמריקאי
  הגישה המסורתית לדיני החוזים, התעצבה במהלך המאה התשע-עשרה בבריטניה, ולפיה החוזה הוא ביטוי משפטי מחייב היוצר מסגרת משפטית מחייבת. לפי תפיסה זו, כיוון שהצדדים לקחו על עצמם מרצון אחריות מלאה לחיובי החוזה, האחריות החוזית היא מוחלטת., כלומר, צד שנטל על עצמו התחייבות חוזית מחויב לקיים את החוזה או לשלם פיצויים בגין הפרתו...... העבודה הנוכחית תבחן את פרשנות חוזה מסחרי במשפט ישראלי לעומת המשפט האמריקאי
  מספר עמודים : 27 מספר מילים : 7419 מחיר : 259 ₪
  קבלת דיבידנד לצורך כיסוי חובות של בעל שליטה –האם ניגוד עניינים ?
  חלוקת דיבידנד הינו מהלך צפוי בכל חברה מרוויחה, מהלך שיש בו כדי להעיד על חוסנה של החברה, אולם לא תמיד החברות נוטות לחלק את רווחיהן - כשלרוב, אצל מרבית החברות, על פי התקנון של החברה, רוב החברות יכולות להשקיע את רווחיהן בפיתוח החברה........ העבודה הנוכחית בוחנת האם קבלת דיבידנד לצורך כיסוי חובות של בעל שליטה מהווה עסקה שבה קיים ניגוד עניינים ?
  מספר עמודים : 21 מספר מילים : 5345 מחיר : 259 ₪
  יצירה אדריכלית מוגנת – רצוי ומצוי
  העבודה הנוכחית בוחנת האם חוק היוצרים החדש שונה במהותו מחוק היוצרים הישן ומהווה עבור האומן האדריכלי כיום הגנה מספקת ?........ האם כיום היצירה אדריכלית מוגנת באופן אפקטיבי? מהו הרצוי עבור הגנה על יצירות אדריכליות ומהו ומצוי בחוק הישראלי?
  מספר עמודים : 26 מספר מילים : 7863 מחיר : 259 ₪
  השפעת יישום חוק SOX על הנפקת מניות בארצות הברית
  מוסכם כי חקיקתו של חוק סרבנס-אוקסלי (SOX) בשנת 2002 הטילה עלויות רגולטיביות באופן מהותי על חברות ציבוריות בארה"ב . .......מטרתו של המחקר הנוכחי הייתה לבחון האם קיימת השפעה על היקף הנפקת מניות של חברות ישראליות בבורסות בארה"ב בעקבות יישום חוק sox ?
  מספר עמודים : 30 מספר מילים : 4522 מחיר : 259 ₪
  השפעת תיקון 17 לחוק החברות על מחירי איגרת חוב (אגח)
  ביום 3.8.2011 אושר בכנסת, בקריאה שניה ושלישית, תיקון 17 לחוק החברות (ממשל תאגידי בחברות אגרות חוב), התשע"א -2011 לצורך הבטחת מנגנוני הבקרה על ניהול תקין של החברה, ריסון כוחם של בעלי השליטה בחברות כאמור והגברת מעורבות הציבור........העבודה הנוכחית בחנה את השפעת תיקון 17 לחוק החברות על מחירי אג"ח באמצעות ניתוח תיאורטי ואמפירי.
  מספר עמודים : 23 מספר מילים : 4651 מחיר : 259 ₪
  פרסומים מסחריים שעמדו במבחן בגץ: סוגיית הפרסום הסמוי מבחינה משפטית, כלכלית ומוסרית
  העבודה הנוכחית עניינה בפרסום סמוי, כאשר פרסום סמוי מוגדר כשילוב של מותגים או מזהי מותג בתקשורת המשודרת בתשלום
  מספר עמודים : 22 מספר מילים : 4910 מחיר : 259 ₪
  היקף האחריות נושאי משרה בתאגיד בעבירות מעמ
  המחקר הנוכחי בוחן מהו היקף האחריות נושאי משרה בתאגיד בעבירות מע"מ בישראל ? וכן כיצד הרמת מסך נקשרת לאחריות האישית של נושא משרה בחברה.
  מספר עמודים : 18 מספר מילים : 4768 מחיר : 238 ₪
  מעמדו של הדירקטוריון בהשתלטות ובמיזוג
  עבודת סמינריון אקדמית הבוחנת את מעמדו של הדירקטוריון בהשתלטות ובמיזוג.
  מספר עמודים : 62 מספר מילים : 19925 מחיר : 259 ₪
  השפעת הגלובליזציה על מצב האיגודים המקצועיים בישראל כיום
  עבודת סמינריון אקדמית הבוחנת את השפעת הגלובליזציה על מצב האיגודים המקצועיים בישראל כיום.
  מספר עמודים : 12 מספר מילים : 2822 מחיר : 208 ₪

  עמוד מתוך 4 לעמוד הבא
  אקדמית באינטרנט - מאגר עבודות סמינריוניות ואקדמאיות מוכנות. אקדמית מציעה לכם הנחייה בכתיבת עבודת סמינריון לתואר ראשון ותואר שני, כתיבת הצעות מחקר, עיבודים סטטיסטיים, תרגום, הכנה של פרוייקטים לדוקטורט ועוד...

  דף הבית  |  עבודה לדוגמה  |  תקנון  |  שאלות ותשובות  |  שירותים אקדמיים  |  צור קשר  |  סליקת כרטיסי אשראי
  כל הזכויות שמורות © 2015 אקדמית.