חיפוש עבודת מחקר

רשימת מקצועות
 • אמנות
 • היסטוריה
 • חינוך
 • כלכלה
 • מדעי המדינה
 • מדעי הסביבה
 • מנהל עסקים
 • משפטים
 • סוציולוגיה
 • פסיכולוגיה
 • פרסום
 • שוק ההון
 • שיווק
 • תקשורת
 • תרבות
 • מקרא
 • ביולוגיה
 • פילוסופיה
 • יעוץ והנחיה אקדמי
 • ספורט
 • בריאות
 • קרימנולוגיה
 • אנתרופולוגיה
 • ארכיאולוגיה
 • משאבי אנוש
 • שירות לקוחות
 • ערביי ישראל/מגזר ערבי
 • סקירות ספרות
 • שאלונים

 • שירותים אקדמיים
  משפטים > דיני חוזים סה"כ : 25 עבודות סמינריון
  עמוד מתוך 3 לעמוד הבא

  משפטים > דיני חוזים

  פרשנות חוזה מסחרי במשפט ישראלי לעומת המשפט האמריקאי
  הגישה המסורתית לדיני החוזים, התעצבה במהלך המאה התשע-עשרה בבריטניה, ולפיה החוזה הוא ביטוי משפטי מחייב היוצר מסגרת משפטית מחייבת. לפי תפיסה זו, כיוון שהצדדים לקחו על עצמם מרצון אחריות מלאה לחיובי החוזה, האחריות החוזית היא מוחלטת., כלומר, צד שנטל על עצמו התחייבות חוזית מחויב לקיים את החוזה או לשלם פיצויים בגין הפרתו...... העבודה הנוכחית תבחן את פרשנות חוזה מסחרי במשפט ישראלי לעומת המשפט האמריקאי
  מספר עמודים : 27 מספר מילים : 7419 מחיר : 259 ₪
  הסכמי טיעון בבתי משפט
  לעתים קרובות, נאשם פלילי יציע מידע על הפשע שבו הוא מואשם כולל מתן שמות אחרים לפשע. לאחר שנאשם והתובע יחתמו על עסקת טיעון, על השופט להסכים לתנאיו........עבודה זו עניינה בהסכמי טיעון, כאשר הסכם טיעון הוא הסכם שבו הנאשם מודה באשמה בתמורה לדחיית, או צמצום, אישומים פליליים.
  מספר עמודים : 22 מספר מילים : 5813 מחיר : 259 ₪
  זכות הילד להישמע – תפקידו של האפוטרופוס לדין?
  ייצוג הילד הוא תחום של פרקטיקה משפטית, המתמקדת בעמדתו המיוחדת והרגישה של הילד בהליכי דיני המשפחה. זהו תחום מאפשר לילד את הזכות להישמע.......בעבודה זו נדונה הזכות הילד להישמע, נבחן האם יש זכות נפרדת לייצוג הקטין, או זכות רק להישמע?
  מספר עמודים : 35 מספר מילים : 10732 מחיר : 259 ₪
  פרשנות חוזה מסחרי במשפט ישראלי לעומת המשפט האמריקאי
  קיום חוזים המלווה את חיי הכלכלה והמסחר מוסדר באמצעות מערכת דיני חוזים. מערכת זו כוללת בין השאר, הוראות ביחס לכריתת חוזה, תרופות בשל הפרת החוזה, מתן פיצויים, אכיפת חוזה וביטול חוזה ........ מטרת העבודה היא להבין טוב יותר כיצד מתפרשים חוזים מסחריים ורמת השליטה של הצדדים המתקשרים על הפרשנות המשפטית של החוזים שלהם.
  מספר עמודים : 21 מספר מילים : 5394 מחיר : 259 ₪
  הפרתם של חוזים ארוכי טווח
  קיום חוזים המלווה את חיי הכלכלה והמסחר מוסדר באמצעות מערכת דיני חוזים. מערכת זו כוללת בין השאר, הוראות ביחס לכריתת חוזה, תרופות בשל הפרת החוזה, מתן פיצויים, אכיפת חוזה וביטול חוזה . עבודה זו עניינה חוזה ארוך טווח. .......שאלת המחקר הנבדקת היא: באילו תרופות יבחר בית המשפט במקרה של הפרתם של חוזים ארוכי טווח ? ומה הסיבות לכך ?
  מספר עמודים : 27 מספר מילים : 7652 מחיר : 259 ₪
  סיכול חוזה: חוק החוזים לעומת הקודיפיקציה
  הצעת חוק דיני ממונות מבקשת לשנות את דיני הסיכול במסגרת הקודיפיקציה של המשפט האזרחי בישראל. החלק העוסק בדיני הסיכול כולל הסדר שונה ומבחן חדש לתחולת עילת הסיכול. המטרה העומדת בבסיס שינויים אלו היא הרחבת הפרשנות המצומצמת שניתנה על ידי בתי המשפט..........השאלה הנשאלת היא אילו שינויים מבטאת הקודיפיקציה בהתייחס לדיני סיכול והאם מדובר בשיפור מהותי המרחיב את דיני הסיכול בהתאם לחוקי החוזים הכלליים ?
  מספר עמודים : 25 מספר מילים : 6614 מחיר : 259 ₪
  פיצויים בשל הפרת חוזה, סיכול וקיזוז בדיני חוזים ודיני ממונות
  הגישה המסורתית לדיני החוזים, התעצבה במהלך המאה התשע-עשרה בבריטניה, ולפיה החוזה הוא ביטוי משפטי מחייב היוצר מסגרת משפטית מחייבת. לפי תפיסה זו, כיוון שהצדדים לקחו על עצמם מרצון אחריות מלאה לחיובי החוזה, האחריות החוזית היא מוחלטת......... העבודה הנוכחית בוחנת כיצד באה לידי ביטוי האחריות לפיצויים בשל הפרת חוזה, סיכול וקיזוז בדיני חוזים בדיני ממונות או הקודקס האזרחי.
  מספר עמודים : 26 מספר מילים : 6967 מחיר : 259 ₪
  חובת השוויון במכרז הפרטי
  הסקירה מתמקדת במחלוקת בשאלה האם קיימת חובת שוויון במכרז הפרטי? זאת תוך הצגת נימוקים (בעד ונגד) ודוגמאות מפסקי דין. כמו כן, הסקירה דנה בהשפעת המשפט הציבורי על המשפט הפרטי (בנוגע לחובת השוויון במכרז הפרטי) ומנתחת בהרחבה את עקרונות העל בדיני החוזים / מכרזים: עיקרון תום הלב, עיקרון חופש החוזים ויחסי הגומלין ביניהם, בהתייחס לעיקרון חובת השוויון כאשר מדובר במכרז הפרטי.
  מספר עמודים : 20 מספר מילים : 7685 מחיר : 179 ₪
  פיצוי מוסכם בחוזים בדין הישראלי ובדין האמריקאי
  העבודה הנוכחית מציגה את הנהוג בישראל, בכל הקשור לסוגיית הפיצויים המוסכמים וכן בהתערבותו של בית המשפט ובסמכותו להפחית פיצוים מוסכמים אלו.
  מספר עמודים : 17 מספר מילים : 4814 מחיר : 259 ₪
  אחריות בנק מלווה כלפי רוכשי דירות.
  מטרתה של העבודה הנוכחית הנה לבחון את אחריות בנק מלווה כלפי רוכשי דירות, כאשר קריסתו של פרויקט בניה גוררת לעתים מזומנות עימותים משפטיים רבים בין הגורמים המעורבים בפרויקט, קרי: הקבלן, בעל הקרקע, רוכשי דירות, נושים וספקים - והבנק המממן את הפרויקט. בהקשר זה התעוררו הליכים משפטיים בין בנקים מלווים אשר העניקו ליווי פיננסי לפרויקטים לבניה לבין רוכשי דירות ובעלי הקרקע.
  מספר עמודים : 27 מספר מילים : 6463 מחיר : 259 ₪

  עמוד מתוך 3 לעמוד הבא
  אקדמית באינטרנט - מאגר עבודות סמינריוניות ואקדמאיות מוכנות. אקדמית מציעה לכם הנחייה בכתיבת עבודת סמינריון לתואר ראשון ותואר שני, כתיבת הצעות מחקר, עיבודים סטטיסטיים, תרגום, הכנה של פרוייקטים לדוקטורט ועוד...

  דף הבית  |  עבודה לדוגמה  |  תקנון  |  שאלות ותשובות  |  שירותים אקדמיים  |  צור קשר  |  סליקת כרטיסי אשראי
  כל הזכויות שמורות © 2015 אקדמית.