חיפוש עבודת מחקר

רשימת מקצועות
 • אמנות
 • היסטוריה
 • חינוך
 • כלכלה
 • מדעי המדינה
 • מדעי הסביבה
 • מנהל עסקים
 • משפטים
 • סוציולוגיה
 • פסיכולוגיה
 • פרסום
 • שוק ההון
 • שיווק
 • תקשורת
 • תרבות
 • מקרא
 • ביולוגיה
 • פילוסופיה
 • יעוץ והנחיה אקדמי
 • ספורט
 • בריאות
 • קרימנולוגיה
 • אנתרופולוגיה
 • ארכיאולוגיה
 • משאבי אנוש
 • שירות לקוחות
 • ערביי ישראל/מגזר ערבי
 • סקירות ספרות
 • שאלונים

 • שירותים אקדמיים
  מנהל עסקים > ניהול משאבי אנוש סה"כ : 484 עבודות סמינריון
  עמוד מתוך 49 לעמוד הבא

  מנהל עסקים > ניהול משאבי אנוש

  הקשר בין סגנון מנהיגות (מעצבת מול מתגמלת) למוטיבציה פנימית ושביעות רצון אצל העובדים
  המשתנה מוטיבציה נחקר רבות בספרות, אך מחקר זה מתמקד במוטיבציה פנימית ומנסה להעמיק במוטיבציה הפנימית של העובדים. מוטיבציה בארגון הנה משמתנה בעל השלכות רבות על תפקודו של העובד ומכאן חשיבותו. עובדים רבים מגלים מוטיבציה נמוכה ולכך השלכות על ביצועיהם הארגוניים. המשתנה השלישי בו נדון הוא המשתנה שביעות רצון, מושג פילוסופי שלו פנים רבות.......... במסגרת העבודה העובד המאושר מציג שביעות רצון גבוהה יותר וכן מצליח יותר במסגרת העבודה.
  מספר עמודים : 37 מספר מילים : 7521 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין מנהיגות מעצבת לשביעות רצון וכוונות עזיבה
  מטרתו של המחקר הנוכחי הייתה לבחון האם קיים קשר בין סגנון מנהיגות (מעצבת מול מתגמלת) לכוונות עזיבה ושביעות רצון בקרב עובדי הוראה
  מספר עמודים : 45 מספר מילים : 7666 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין מנהיגות לשינויים ארגוניים
  מטרתו של המחקר הנוכחי הייתה לבחון האם קיים קשר האם קיים קשר בין סגנון מנהיגות (מעצבת מול מתגמלת) לשינויים ארגוניים בבית הספר........... הבדיקה נערכה באמצעות ספרים ומאמרים העוסקים במנהיגות, סגנונות מנהיגות, מנהיגות חינוכית, מנהיגות מעצבת, מנהיגות מתגמלת, שינויים, והקשר בין שינוים למנהיגות לסוגיה.
  מספר עמודים : 19 מספר מילים : 4343 מחיר : 229 ₪
  ניהול משא ומתן מנהל מול עובדים
  העבודה הנוכחית בחנה כיצד בא לידי ביטוי משא ומתן בין מנהל ועובד בארגון. ..........הבדיקה כללה הגדרת המושג משא ומתן המתייחס לתהליך אשר פותר קונפליקטים באמצעות חילופי מידע בנוגע לאינטרסים ולסדרי העדיפויות של הנושאים והנותנים.
  מספר עמודים : 19 מספר מילים : 4129 מחיר : 229 ₪
  הקשר בין סגנון מנהיגות לבין אינטליגנציה רגשית ומוטיבציה
  האינטליגנציה הרגשית הנה נושא למחקר משמעותי במשך שני העשורים האחרונים, החל מהדיון בשאלה האם האינטליגנציה הרגשית היא מולדת או נלמדת, לקטגוריות של התנהגויות ספציפיות המגדירות אינטליגנציה רגשית....... העבודה הנוכחית עוסקת בקשר בין סגנון מנהיגות לבין אינטליגנציה רגשית ומוטיבציה.
  מספר עמודים : 54 מספר מילים : 9645 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין סגנון מנהיגות בארגון ציבורי לבין ביצועי עובדים
  הצלחתם של ארגונים בעידן הנוכחי מתבססת על חיבורים מקצועיים הנוצרים בין אנשים, ניהול נכון של החיבורים הללו בתוך הארגון ועם הסביבה, ולכך השפעה ישירה על התפוקות בארגון. אולם מי שהתנסה בניהול יודע שחיבורים יוצרים גם קונפליקטים. לעיתים הקונפליקטים הם בעוצמה אשר אינה מאפשרת את יצירת הערך המוסף....... סמינריון זה בוחן האם ישנו קשר בין סגנון מנהיגות בארגון ציבורי לבין ביצועי עובדים ואם כן מה טיבו?
  מספר עמודים : 25 מספר מילים : 4175 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין העדפת מועמד הומוסקסואל לעבודה לבין שמרנות, דתיות ודומיננטיות חברתית
  אפליה על בסיס נטייה מינית הנה תופעה מוכרת, ובכלל זה אפליה על בסיס נטייה מינית התומכים למעשה באפליה, הם מתנגדים להומוסקסואליות מטעמים מוסריים או דתיים. בפועל הומוסקסואליים לרוב בעלי הכנסה מוכה יותר, מנותבים למשרות נשיות יותר וסובלם מאפליה במיון, קבלה ותנאי עבודה...... העבודה הנוכחית בוחנת האם קיים קשר בין העדפת מועמד הומוסקסואל לעבודה לבין שמרנות, דתיות ודומיננטיות חברתית ?
  מספר עמודים : 31 מספר מילים : 5084 מחיר : 259 ₪
  השפעת יחס מנהל- עובד (כפיף) על מחויבות ארגונית, שביעות רצון, שחיקה בעבודה ולחץ של העובד
  מטרתו של המחקר הנוכחי הייתה לבחון כיצד יחס מנהל- עובד (כפיף) משפיע על מחויבות ארגונית, שביעות רצון, שחיקה בעבודה ולחץ של העובד
  מספר עמודים : 37 מספר מילים : 8031 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין תפיסת איכות חיים לבין שילוב במסגרת התעסוקה בקרב אנשים עם פיגור שכלי או עבריינים
  אחד התחומים המרכזיים המאפשרים לאדם לקחת חלק בעשייה החברתית, כאזרח תורם ונתרם, הנו תחום התעסוקה המיועד להבטיח הכנסה שוטפת ומספקת אשר תאפשר לאנשים עם מוגבלות, ועבריינם לשעבר איכות חיים מכובדת ונאותה........העבודה הנוכחית מטרתה לבחון את הקשר בין תפיסת איכות חיים לבין שילוב במסגרת התעסוקה בקרב אנשים עם פיגור שכלי או עבריינים ההנחה הניצבת בבסיס העבודה הינה חריגים יתפסו את איכות חייהם כגבוהה יותר באים הם הצליחו להשתלב תעסוקתית.
  מספר עמודים : 19 מספר מילים : 4184 מחיר : 229 ₪
  הקשר שבין התנהגות אזרחית ארגונית לבין האדרה עצמית, תפיסת זמן עתיד וצדק ארגוני
  התנהגות האזרחות הארגונית נחקרת מאז סוף שנות השבעים. במהלך שלושת העשורים האחרונים, העניין בהתנהגויות אלה גדל באופן משמעותי. ההתנהגות הארגונית נקשרה לאפקטיביות הארגונית הכוללת, כך שלהתנהגויות עובדים יש השלכות חשובות במקום העבודה ....... העבדה הנוכחית תבחן הקשר שבין התנהגות אזרחית ארגונית לבין האדרה עצמית, תפיסת זמן עתיד וצדק ארגוני.
  מספר עמודים : 32 מספר מילים : 6145 מחיר : 259 ₪

  עמוד מתוך 49 לעמוד הבא
  אקדמית באינטרנט - מאגר עבודות סמינריוניות ואקדמאיות מוכנות. אקדמית מציעה לכם הנחייה בכתיבת עבודת סמינריון לתואר ראשון ותואר שני, כתיבת הצעות מחקר, עיבודים סטטיסטיים, תרגום, הכנה של פרוייקטים לדוקטורט ועוד...

  דף הבית  |  עבודה לדוגמה  |  תקנון  |  שאלות ותשובות  |  שירותים אקדמיים  |  צור קשר  |  סליקת כרטיסי אשראי
  כל הזכויות שמורות © 2015 אקדמית.