חיפוש עבודת מחקר

רשימת מקצועות
 • אמנות
 • היסטוריה
 • חינוך
 • כלכלה
 • מדעי המדינה
 • מדעי הסביבה
 • מנהל עסקים
 • משפטים
 • סוציולוגיה
 • פסיכולוגיה
 • פרסום
 • שוק ההון
 • שיווק
 • תקשורת
 • תרבות
 • מקרא
 • ביולוגיה
 • פילוסופיה
 • יעוץ והנחיה אקדמי
 • ספורט
 • בריאות
 • קרימנולוגיה
 • אנתרופולוגיה
 • ארכיאולוגיה
 • משאבי אנוש
 • שירות לקוחות
 • ערביי ישראל/מגזר ערבי
 • סקירות ספרות
 • שאלונים

 • שירותים אקדמיים
  כלכלה > ציבורית סה"כ : 156 עבודות סמינריון
  עמוד מתוך 16 לעמוד הבא

  כלכלה > ציבורית

  אחריות תאגידית/חברתית כאסטרטגיה עסקית והשפעה על תשואות חברות ציבוריות
  אחריות תאגידית מתייחסת לשאלה כיצד חברות הופכות להיות טובות במובן הכי רחב של המילה מול הלקוחות שלהם, ספקים, ובכלל הסביבה. המושג הזה נוגע באיכות סביבה, אתיקה מקצועית, שקיפות, יושר ועוד ערכים שהופכים את הסביבה האנושית ליותר טובה.........מטרת העבודה הנה לבחון את הקשר שבין האחריות התאגידית הקיימת בחברות לתשואות החברה.
  מספר עמודים : 44 מספר מילים : 9327 מחיר : 259 ₪
  תרומת מתווה הגז לכלכלה הישראלית
  מטרת העבודה היא לבחון את תרומת מתווה הגז לכלכלה הישראלית...... שאלת המדיניות הנדונה בנייר זה היא מהי תרומת מתווה הגז לכלכלה הישראלית?
  מספר עמודים : 27 מספר מילים : 5760 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין מתיחות ביטחונית לבין שערי מניות של חברות ציבוריות בישראל
  אחת השאלות במחקר המדעי בסוגיית המלחמות, היא כיצד המלחמה משפיעה על הכלכלה. התיאוריה הצבאית-כלכלית מעלה כי המרוץ לחימוש והמלחמות עולות ביוקר לאנושות.......מטרתה של העבודה הנוכחית הייתה לבחון את הקשר בין מתיחות ביטחונית לבין שערי מניות של חברות ציבוריות בישראל.
  מספר עמודים : 33 מספר מילים : 5199 מחיר : 259 ₪
  מידת מודעות מאפייני המשכנתא השונים, תפיסת סגנון קבלת החלטות של המשתתף ומידת חשיבות לגובה ההחזר החודשי של הלוואת המשכנתא
  המונח "משכנתא" מקורו במילה "משכון". על פי סעיף 1 לחוק המשכון, מוגדר כ"שעבוד נכס כערובה לחיוב" כלומר: הנכס משמש כערבות לקיומו של החיוב. מכאן, אם החייב אינו מקיים את החיוב, נתונה הזכות בידי בעל המשכנתא לגבות ממנו את החוב על ידי מימושו....... העבודה הנוכחית בוחנת מהי מידת מודעות מאפייני המשכנתא השונים, תפיסת סגנון קבלת החלטות של המשתתף ומידת חשיבות לגובה ההחזר החודשי של הלוואת המשכנתא
  מספר עמודים : 48 מספר מילים : 8293 מחיר : 259 ₪
  תגובת בעלי מניות לפרסום דוחות כספיים ולתוצאות עסקיות של חברות ציבוריות
  דוח כספי הוא רישום רשמי של הפעילות הפיננסית של עסק, אדם או ישות אחרת. במסגרת הדוח הכספי מוצג מידע כספי רלוונטי באופן מובנה, מלווה בדיון וניהול ניתוח, מאזן או דוח על המצב הכספי, דיווחים על נכסי החברה, התחייבויותיה והון הבעלים בנקודת זמן נתונה, דוח רווח והפסד, דוחות על הכנסות החברה, הוצאותיה ורווחיה על פני תקופה של זמן....... מטרתו של המחקר הנוכחית הייתה לבחון האם פרסום דוח כספי משפיע על תשואת המניה.
  מספר עמודים : 33 מספר מילים : 6052 מחיר : 259 ₪
  הגורמים לפשיטת הרגל
  הערכת הסיכון לפשיטת רגל של חברה נידונה בהרחבה בספרות המחקרית. אחד המודלים המקובלים הוא המודל של אלטמן לחיזוי פשיטות רגל של חברות והוא מבוסס על מדדי סיכון מאזניים ועל הסתברויות היסטוריות לחדלות פירעון ......העבודה הנוכחית בחנה את הגורמים לפשיטת הרגל.
  מספר עמודים : 23 מספר מילים : 3861 מחיר : 259 ₪
  השפעת מעורבות ממשל פטרנליסטי על הרווחה של האזרח
  בכל מקום שממשלה או מדינה עוסקים ברווחת אזרחיה, סביר להניח שתתקיים גם מדיניות המחייבת את האזרח היחיד להתחייב או להימנע מפעילויות המשפיעות על האזרח.......עבודה זו עניינה, השפעת מעורבות ממשל פטרנליסטי על הרווחה של האזרח.
  מספר עמודים : 20 מספר מילים : 4419 מחיר : 259 ₪
  שיקוף העוני בשנים 1948- 1957 בעיתון דבר
  עוני הינו תופעה חברתית כלכלית אשר רבים בהיסטוריה ניסו לאמוד במונחים שונים. שאלת העוני תלויה במדדים רבים ועדיין מוגדרת באופן שונה באופן סובייקטיבי לעיני כל........ מטרת בעבודה זו הינה לבחון את סוגיית העוני באמצעות כתבות בעיתון "דבר".
  מספר עמודים : 38 מספר מילים : 10768 מחיר : 259 ₪
  כיצד השפיעו תהליכי ההפרטה בתחום שירותי הסיעוד על הקשישים בישראל?
  בעקבות נסיגתה של המדינה באספקת רווחה בסיסית לכלל האוכלוסייה, נכנסים גורמים קליינטיסטים התופסים את מקומם של השירותים הציבוריים........ עבודה זו בוחנת כיצד השפיעו תהליכי ההפרטה בתחום שירותי הסיעוד על הקשישים בישראל?
  מספר עמודים : 29 מספר מילים : 8419 מחיר : 259 ₪
  הגורמים המשפיעים על כלכלת משפחות חד הוריות
  חיים במשפחות חד-הוריות, בצירוף העובדה שמצבן הכלכלי קשה יותר מצבה של משפחה בעלת מבנה מסורתי של שני הורים, הביא להעלאת העניין לסדר היום הציבורי בישראל .......מטרתה של העבודה הנוכחית הנה לבחון המחקר הנוכחי יבחן מהם הגורמים המשפיעים על כלכלת משפחות חד הוריות ?
  מספר עמודים : 14 מספר מילים : 2578 מחיר : 199 ₪

  עמוד מתוך 16 לעמוד הבא
  אקדמית באינטרנט - מאגר עבודות סמינריוניות ואקדמאיות מוכנות. אקדמית מציעה לכם הנחייה בכתיבת עבודת סמינריון לתואר ראשון ותואר שני, כתיבת הצעות מחקר, עיבודים סטטיסטיים, תרגום, הכנה של פרוייקטים לדוקטורט ועוד...

  דף הבית  |  עבודה לדוגמה  |  תקנון  |  שאלות ותשובות  |  שירותים אקדמיים  |  צור קשר  |  סליקת כרטיסי אשראי
  כל הזכויות שמורות © 2015 אקדמית.