חיפוש עבודת מחקר

רשימת מקצועות
 • אמנות
 • היסטוריה
 • חינוך
 • כלכלה
 • מדעי המדינה
 • מדעי הסביבה
 • מנהל עסקים
 • משפטים
 • סוציולוגיה
 • פסיכולוגיה
 • פרסום
 • שוק ההון
 • שיווק
 • תקשורת
 • תרבות
 • מקרא
 • ביולוגיה
 • פילוסופיה
 • יעוץ והנחיה אקדמי
 • ספורט
 • בריאות
 • קרימנולוגיה
 • אנתרופולוגיה
 • ארכיאולוגיה
 • משאבי אנוש
 • שירות לקוחות
 • ערביי ישראל/מגזר ערבי
 • סקירות ספרות
 • שאלונים

 • שירותים אקדמיים
  כלכלה > עבודה סה"כ : 195 עבודות סמינריון
  עמוד מתוך 20 לעמוד הבא

  כלכלה > עבודה

  השפעת הריבית על מחירי הדיור
  המחקר הנוכחי עוסק בשאלת השפעת הריבית על מחירי הדיור....... מטרתו של המחקר הנוכחי הייתה לבחון את השפעת הריבית על מחירי הדירות בישראל.
  מספר עמודים : 22 מספר מילים : 3387 מחיר : 259 ₪
  אחריות תאגידית/חברתית כאסטרטגיה עסקית והשפעה על תשואות חברות ציבוריות
  אחריות תאגידית מתייחסת לשאלה כיצד חברות הופכות להיות טובות במובן הכי רחב של המילה מול הלקוחות שלהם, ספקים, ובכלל הסביבה. המושג הזה נוגע באיכות סביבה, אתיקה מקצועית, שקיפות, יושר ועוד ערכים שהופכים את הסביבה האנושית ליותר טובה.........מטרת העבודה הנה לבחון את הקשר שבין האחריות התאגידית הקיימת בחברות לתשואות החברה.
  מספר עמודים : 44 מספר מילים : 9327 מחיר : 259 ₪
  פגיעה בשוויון הזדמנויות בעבודה עקב פרישה לגמלאות על פי חוק
  למונח "גיל פרישה" תיתכנה מספר משמעויות , האחת מתייחסת לגיל הזכאות לגמלה, כלומר הגיל שבו אדם זכאי לפרוש מרצון עם מלוא הפנסיה שצבר במהלך חייו. משמעות שנייה היא גיל פרישת חובה, קרי: הגיל שבו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו ....... עבודה זו דנה בשאלה כיצד ניתן ליישב בין שני החוקים והאם מתעוררת ביניהם סתירה?
  מספר עמודים : 28 מספר מילים : 7255 מחיר : 259 ₪
  מאפייני העוני בישראל בקרב משפחות עם ילדים
  הספרות המחקרית גורסת כי גודלה של המשפחה, כלומר: כמות הילדים בבית אב, הנו גורם על הסיכויים להתדרדרות לעוני. הגדלת הפערים בחברה הישראלית ואי השוויון עשויה להיות נעוצה מגורם זה....... העבודה הנוכחית בוחנת את מאפייני העוני בישראל בקרב משפחות עם ילדים.
  מספר עמודים : 17 מספר מילים : 3662 מחיר : 229 ₪
  הגורמים לעלייה במחירי הדיור בישראל
  לאור עליית מחירי הדיור בישראל וחוסר ההצלחה בהתמודדות עם יוקר מחירי הדיור, קיימת חשיבות רבה בבדיקת מחירי הדיור כיום בישראל. על כן....... במסגרת העבודה הנוכחית קיימת בחינה אודות הגורמים לעלייה במחירי הדיור בישראל וכיצד מחירי הדיור בישראל מושפעים מגורמים ושינויים דמוגרפיים ומקרו כלכליים.
  מספר עמודים : 43 מספר מילים : 8719 מחיר : 259 ₪
  השפעת הגלובליזציה על תופעת העבדות המודרנית: רווחה וזכויות עובדים
  תהליכי הגלובליזציה מחוללים חלוקה מחדש של זכויות יתר וקיפוח, עושר ועוני, עוצמה וחולשה, חופש ומגבלות. הספרות המחקרית טוענת ברובה כי הגלובליזציה היא שהובילה לאי שוויון חברתי וכלכלי הבא לידי ביטוי בעוני ובאבטלה.........העבודה הנוכחית תבחן את המשתנה גלובליזציה ופעילות האו"ם והשפעתם האפשרית על רווחה וזכויות עובדים.
  מספר עמודים : 14 מספר מילים : 2793 מחיר : 199 ₪
  תופעת הזנות בארץ ישראל
  מטרתה של העבודה הנוכחית הנה לבחון את תופעת הזנות והסחר בנשים יהודיות במזרח אירופה ובישראל של סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20....... שאלת המחקר תבחן כיצד נוהל ארגון הזנות וכיצד גויסו נשים לארגון בתקופה הנדונה.
  מספר עמודים : 27 מספר מילים : 5435 מחיר : 259 ₪
  תרומת מתווה הגז לכלכלה הישראלית
  מטרת העבודה היא לבחון את תרומת מתווה הגז לכלכלה הישראלית...... שאלת המדיניות הנדונה בנייר זה היא מהי תרומת מתווה הגז לכלכלה הישראלית?
  מספר עמודים : 27 מספר מילים : 5760 מחיר : 259 ₪
  השתקפות מיזוגים ורכישות של טבע בתשואה עודפת על מניות 2000-2018
  מטרת המחקר הנוכחי הנה לבחון את השתקפות מיזוגים ורכישות של טבע בתשואה עודפת על מניות.........שאלת המחקר תבחן את תגובת הבורסה למיזוגים ורכישות של חברת טבע.
  מספר עמודים : 21 מספר מילים : 5807 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין מתיחות ביטחונית לבין שערי מניות של חברות ציבוריות בישראל
  אחת השאלות במחקר המדעי בסוגיית המלחמות, היא כיצד המלחמה משפיעה על הכלכלה. התיאוריה הצבאית-כלכלית מעלה כי המרוץ לחימוש והמלחמות עולות ביוקר לאנושות.......מטרתה של העבודה הנוכחית הייתה לבחון את הקשר בין מתיחות ביטחונית לבין שערי מניות של חברות ציבוריות בישראל.
  מספר עמודים : 33 מספר מילים : 5199 מחיר : 259 ₪

  עמוד מתוך 20 לעמוד הבא
  אקדמית באינטרנט - מאגר עבודות סמינריוניות ואקדמאיות מוכנות. אקדמית מציעה לכם הנחייה בכתיבת עבודת סמינריון לתואר ראשון ותואר שני, כתיבת הצעות מחקר, עיבודים סטטיסטיים, תרגום, הכנה של פרוייקטים לדוקטורט ועוד...

  דף הבית  |  עבודה לדוגמה  |  תקנון  |  שאלות ותשובות  |  שירותים אקדמיים  |  צור קשר  |  סליקת כרטיסי אשראי
  כל הזכויות שמורות © 2015 אקדמית.