חיפוש עבודת מחקר

רשימת מקצועות
 • אמנות
 • היסטוריה
 • חינוך
 • כלכלה
 • מדעי המדינה
 • מדעי הסביבה
 • מנהל עסקים
 • משפטים
 • סוציולוגיה
 • פסיכולוגיה
 • פרסום
 • שוק ההון
 • שיווק
 • תקשורת
 • תרבות
 • מקרא
 • ביולוגיה
 • פילוסופיה
 • יעוץ והנחיה אקדמי
 • ספורט
 • בריאות
 • קרימנולוגיה
 • אנתרופולוגיה
 • ארכיאולוגיה
 • משאבי אנוש
 • שירות לקוחות
 • ערביי ישראל/מגזר ערבי
 • סקירות ספרות
 • שאלונים

 • שירותים אקדמיים
  כלכלה > כלכלת ישראל סה"כ : 288 עבודות סמינריון
  עמוד מתוך 29 לעמוד הבא

  כלכלה > כלכלת ישראל

  השפעת הריבית על מחירי הדיור
  המחקר הנוכחי עוסק בשאלת השפעת הריבית על מחירי הדיור....... מטרתו של המחקר הנוכחי הייתה לבחון את השפעת הריבית על מחירי הדירות בישראל.
  מספר עמודים : 22 מספר מילים : 3387 מחיר : 259 ₪
  השפעת היחסים הפיננסיים (רווחיות) בדוחות הכספיים על מחירי מניות
  שוקי ההון והשווקים הפיננסיים בעידן הגלובליזציה מצריך השוואה בין חברות החיונית למשקיעים/בעלי העניין ברחבי העולם על מנת שיוכלו לקבל החלטות חיוניות והכרחיות. הכלי הנפוץ המשמש אותם כדי לקבל החלטה כזו היא מידע פיננסי. המשקיעים עושים שימוש במידע זה הנחשב למידע חשוב ואף לעתים בלעדי בתהליך קבלת ההחלטות שלהם האם להשקיע או לא בניירות ערך של חברה מסוימת........ מטרת עבודה זו היא לבחון את השפעת היחסים הפיננסיים (רווחיות) בדוחות הכספיים על מחירי מניות
  מספר עמודים : 31 מספר מילים : 4895 מחיר : 259 ₪
  הגורמים לעלייה במחירי הדיור בישראל
  לאור עליית מחירי הדיור בישראל וחוסר ההצלחה בהתמודדות עם יוקר מחירי הדיור, קיימת חשיבות רבה בבדיקת מחירי הדיור כיום בישראל. על כן....... במסגרת העבודה הנוכחית קיימת בחינה אודות הגורמים לעלייה במחירי הדיור בישראל וכיצד מחירי הדיור בישראל מושפעים מגורמים ושינויים דמוגרפיים ומקרו כלכליים.
  מספר עמודים : 43 מספר מילים : 8719 מחיר : 259 ₪
  תרומת מתווה הגז לכלכלה הישראלית
  מטרת העבודה היא לבחון את תרומת מתווה הגז לכלכלה הישראלית...... שאלת המדיניות הנדונה בנייר זה היא מהי תרומת מתווה הגז לכלכלה הישראלית?
  מספר עמודים : 27 מספר מילים : 5760 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין רמת הנזילות השווי והרווחיות של הפירמה לבין הרווח הנקי
  יחסים פיננסיים הם יחסים מספריים המחושבים מתוך הנתונים המוצגים בדו"חות הכספיים של פירמה. יחס פיננסי מתקבל על ידי חלוקת סעיף אחד בסעיף אחר באותו דו"ח כספי, או על ידי חלוקת סעיפים בדו"חות כספיים שונים. יחסי הרווחיות, המשמשים להערכת רמת הביצוע הכלכלית בשנת החשבון המדווחת.......מטרת עבודה זו היא לבחון האם קיים קשר בין רמת הנזילות , השווי והרווחיות של הפירמה לבין הרווח הנקי.
  מספר עמודים : 37 מספר מילים : 8111 מחיר : 259 ₪
  השפעת עלות התחבורה הציבורית בישראל על מצב הפקקים בישראל
  התחבורה הציבורית מהווה אחד מהשירותים הציבוריים הבסיסיים והחשובים ביותר, כאשר היא משפיעה על רווחה חברתית, שוק העבודה, זיהום האוויר, צפיפות התנועה, ניצולה היעיל של הקרקע ועוד.......העבודה בוחנת האם המדינה צריכה להשקיע על מנת להוריד את מחירי התחבורה הציבורית, והאם לתהליך זה השפעה על שימוש הציבור בתחבורה הציבורית, האם הורדת המחירים אכן תביא לעליה בשימוש בתחבורה הציבורית ?
  מספר עמודים : 22 מספר מילים : 3876 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין תגמול מקצבת זקנה לבין קיום אורח חיים מתחת לקו העוני
  עוני הוא תופעה אוניברסאלית ומורכבת. חברות מערביות ומודרניות בעיקר מנסות למצוא את הדרך היעילה להתגבר על תופעה זו אך עדיין לא נמצאה השיטה המתאימה ביותר, המנוטרלת מאינטרסים אישיים, כלכלים ופוליטיים. עקב מורכבותו גם עדיין לא נמצאה לעוני הגדרה חד-משמעית........ העבודה הנוכחית ענינה בתופעת העוני בישראל, כאשר שאלת המחקר תבחן הקשר בין תגמול מקצבת זקנה לבין קיום אורח חיים מתחת לקו העוני
  מספר עמודים : 27 מספר מילים : 5187 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין הבחירה ומודעות למאפייני משכנתא לבין מאפיינים דמוגרפיים
  משכנתא, משמשת רוכשי נדל"ן כדי לגייס כספים כדי לקנות נדל"ן, תוך שעבוד על הנכס המשועבד. ההלוואה מכונה משכנתא. המלווה יהיה בדרך כלל מוסד פיננסי, כגון בנק, איגוד אשראי או חברת הבנייה ואת הסדרי ההלוואה ניתן לעשות זאת באופן ישיר או עקיף באמצעות מתווכים....... מחקר זה עניינו בבחירת משכנתא, כאשר שאלה המחקר בחנה הקשר בין בבחירה ומודעות למאפייני משכנתא לבין מאפיינים דמוגרפיים.
  מספר עמודים : 32 מספר מילים : 4937 מחיר : 259 ₪
  מידת מודעות מאפייני המשכנתא השונים, תפיסת סגנון קבלת החלטות של המשתתף ומידת חשיבות לגובה ההחזר החודשי של הלוואת המשכנתא
  המונח "משכנתא" מקורו במילה "משכון". על פי סעיף 1 לחוק המשכון, מוגדר כ"שעבוד נכס כערובה לחיוב" כלומר: הנכס משמש כערבות לקיומו של החיוב. מכאן, אם החייב אינו מקיים את החיוב, נתונה הזכות בידי בעל המשכנתא לגבות ממנו את החוב על ידי מימושו....... העבודה הנוכחית בוחנת מהי מידת מודעות מאפייני המשכנתא השונים, תפיסת סגנון קבלת החלטות של המשתתף ומידת חשיבות לגובה ההחזר החודשי של הלוואת המשכנתא
  מספר עמודים : 48 מספר מילים : 8293 מחיר : 259 ₪
  המדיניות החברתית לחילוץ מהעוני בישראל
  במסגרת העבודה הנוכחית תיבדק שאלת המחקר הבאה: מהי המדיניות בישראל לחילוץ מהעוני ? .........העבודה מתמקדת במדיניות החברתית בישראל והשפעתה על העוני בתחומים: תעסוקה, חינוך ודיור.
  מספר עמודים : 28 מספר מילים : 7759 מחיר : 259 ₪

  עמוד מתוך 29 לעמוד הבא
  אקדמית באינטרנט - מאגר עבודות סמינריוניות ואקדמאיות מוכנות. אקדמית מציעה לכם הנחייה בכתיבת עבודת סמינריון לתואר ראשון ותואר שני, כתיבת הצעות מחקר, עיבודים סטטיסטיים, תרגום, הכנה של פרוייקטים לדוקטורט ועוד...

  דף הבית  |  עבודה לדוגמה  |  תקנון  |  שאלות ותשובות  |  שירותים אקדמיים  |  צור קשר  |  סליקת כרטיסי אשראי
  כל הזכויות שמורות © 2015 אקדמית.