חיפוש עבודת מחקר

רשימת מקצועות
 • אמנות
 • היסטוריה
 • חינוך
 • כלכלה
 • מדעי המדינה
 • מדעי הסביבה
 • מנהל עסקים
 • משפטים
 • סוציולוגיה
 • פסיכולוגיה
 • פרסום
 • שוק ההון
 • שיווק
 • תקשורת
 • תרבות
 • מקרא
 • ביולוגיה
 • פילוסופיה
 • יעוץ והנחיה אקדמי
 • ספורט
 • בריאות
 • קרימנולוגיה
 • אנתרופולוגיה
 • ארכיאולוגיה
 • משאבי אנוש
 • שירות לקוחות
 • ערביי ישראל/מגזר ערבי
 • סקירות ספרות
 • שאלונים

 • שירותים אקדמיים
  ערביי ישראל/מגזר ערבי > חברה וקהילה סה"כ : 62 עבודות סמינריון
  עמוד מתוך 7 לעמוד הבא

  ערביי ישראל/מגזר ערבי > חברה וקהילה

  הסלנג, יסודות מהערבית שחדרו לשפה הישראלית המדוברת
  מטרת העבודה היא ראשית לסקור את תופעת הסלנג ומדוע היא מתפתחת. ........שנית קיימת סקירה של התכנים השונים על פיהם יכולים להיות מסווגים מילות הסלנג. שלישית: בדיקת מילות סלנג שהגיעו מהערבית וסיווגם לפי קריטריונים שונים כמו: שימוט הרחבה, חלקי הדיבר, מטפורה ועוד.
  מספר עמודים : 27 מספר מילים : 7312 מחיר : 259 ₪
  המשטרה במרחב המגזר הערבי בישראל
  מטרת עבודה זו לבחון את המשטרה בחברה רב תרבותית במגזר הערבי וכן את התמודדותם של שוטרי הסיור היהודים וכן שוטרי הסיור הערבים באירועים במגזר הערבי.
  מספר עמודים : 32 מספר מילים : 7000 מחיר : 259 ₪
  יחידת הוראה בעברית כשפה שנייה לתלמידי כיתות ז בבתי ספר ערביים בנושא-טקסט מידע על עונות השנה מאנציקלופדיה לנוער
  העבודה הנוכחית עוסקת ביחידת הוראה בעברית כשפה שנייה לתלמידי כיתות ז בבתי ספר ערביים בנושא-טקסט מידע על עונות השנה מאנציקלופדיה לנוער.
  מספר עמודים : 19 מספר מילים : 5033 מחיר : 229 ₪
  ספרות הילדים הערבית ותרומתה לכינון הזהות המגדרית אצל האוכלוסייה הערבית בישראל
  בחברה הפוסט מודרנית של ימינו, המבנה התרבותי של גבריות לצד הנחות פטריארכליות בנושא זהות מגדרית הינו מאותגר ....... מטרתו המרכזית של המחקר הנוכחי הנה לבחון כיצד ספרות הילדים הערבית תורמת לכינון הזהות המגדרית אצל האוכלוסייה הערבית בישראל.
  מספר עמודים : 25 מספר מילים : 6436 מחיר : 259 ₪
  שירות לאומי בקרב בני נוער במגזר הערבי
  עעקב הפיצול העמוק על הרקע האידיאולוגי, דתי בטחוני שקיים בין המיעוט הערבי לרוב היהודי התפתחו פערים רבים בין שני המגזרים המשליכים על בני הנוער הערבי בישראל.......עבודת המחקר הנוכחית דנה בסוגיית השירות הלאומי בקרב בני הקהילה הערבית, כאשר שאלת המחקר היא כיצד נוער ערבי תופס את נושא השירות הלאומי .
  מספר עמודים : 55 מספר מילים : 16489 מחיר : 259 ₪
  ייצוג הערבייה ישראלית כחלק מהחברה הישראלית
  הסדרה "עבודה ערבית" מייצגת את זהותם השסועה של הערבים הישראליים. הסדרה שינתה את אופן ההצגה של הערבי-ישראלי בטלוויזיה, מבחינת האינטראקציה של המיעוט עם קבוצות הרוב...... בעבודה זו נידון ייצוג הערבייה ישראלית בסדרת הטלוויזיה "עבודה ערבית", כאשר שאלת המחקר בוחנת כיצד מוצגת הערבייה ישראלית בסדרת הטלוויזיה "עבודה ערבית"?
  מספר עמודים : 27 מספר מילים : 6276 מחיר : 259 ₪
  מעמד האישה בחברה הבדואית בישראל
  עבודה זו בוחנת את מעמדה של האישה בחברה הבדואית בישראל מאז קום מדינת ישראל, תוך בדיקת מעמדה התעסוקתי, החינוכי, האישי- משפחתי והשינויים שהתחוללו במעמדה....... כלומר, כיצד השפיעו השינויים והתמורות התרבותיות על מעמדה של האישה בחברה הבדואית בישראל מאז קום מדינת ישראל, מבחינה תעסוקתית, חינוכית ואישית.
  מספר עמודים : 30 מספר מילים : 6901 מחיר : 259 ₪
  גירושין בעיני נשים בראייה מודרנית בחברה הדרוזית
  התיישבות הדרוזים באזורים מבודדים יצרה קהילה כפרית שמרנית ומלוכדת אשר מאופיינת באורח חיים מסורתי ובמבנה פטריארכלי ........העבודה הנוכחית תבחן כיצד מתייחסות נשים מהתקופה המודרנית למוסד הגירושין בחברה הדרוזית?
  מספר עמודים : 34 מספר מילים : 8153 מחיר : 259 ₪
  מצבם של ערבים בספורט הישראלי
  בשנים הראשונות לקיומה של מדינת ישראל הייתה רוב הפעילות הספורטיבית הערבית לא ממוסדת, אך תהליכי עיור הובילו לעיסוק בפעילות ספורטיבית. בשנת 1959 תחת ההסתדרות הישראלית הוקמו קבוצות ספורט ביישובים הערביים........מטרתה של העבודה הנוכחית הנה לבחון מהו מצבם של הערבים בספורט הישראלי?
  מספר עמודים : 23 מספר מילים : 5361 מחיר : 259 ₪
  שילוב תלמידים ערבים ויהודים במערכת החינוך
  התפיסה החינוכית הרב תרבותית, מוגדרת כגישה הדוגלת בחינוך עבור כלל התלמידים ולא בעבור קבוצות ספציפיות. ההנחה היא שדיון ולמידה על הקבוצות החברתיות השונות יעלה את ההבנה, הכבוד והסובלנות בין הקבוצות. .........סקירת ספרות זו עוסקת בנושא השילוב של תלמידים ערבים ויהודים במערכת החינוך
  מספר עמודים : 7 מספר מילים : 2549 מחיר : 149 ₪

  עמוד מתוך 7 לעמוד הבא
  אקדמית באינטרנט - מאגר עבודות סמינריוניות ואקדמאיות מוכנות. אקדמית מציעה לכם הנחייה בכתיבת עבודת סמינריון לתואר ראשון ותואר שני, כתיבת הצעות מחקר, עיבודים סטטיסטיים, תרגום, הכנה של פרוייקטים לדוקטורט ועוד...

  דף הבית  |  עבודה לדוגמה  |  תקנון  |  שאלות ותשובות  |  שירותים אקדמיים  |  צור קשר  |  סליקת כרטיסי אשראי
  כל הזכויות שמורות © 2015 אקדמית.