חיפוש עבודת מחקר

רשימת מקצועות
 • אמנות
 • היסטוריה
 • חינוך
 • כלכלה
 • מדעי המדינה
 • מדעי הסביבה
 • מנהל עסקים
 • משפטים
 • סוציולוגיה
 • פסיכולוגיה
 • פרסום
 • שוק ההון
 • שיווק
 • תקשורת
 • תרבות
 • מקרא
 • ביולוגיה
 • פילוסופיה
 • יעוץ והנחיה אקדמי
 • ספורט
 • בריאות
 • קרימנולוגיה
 • אנתרופולוגיה
 • ארכיאולוגיה
 • משאבי אנוש
 • שירות לקוחות
 • ערביי ישראל/מגזר ערבי
 • סקירות ספרות
 • שאלונים

 • שירותים אקדמיים
  ערביי ישראל/מגזר ערבי > חינוך והשכלה סה"כ : 58 עבודות סמינריון
  עמוד מתוך 6 לעמוד הבא

  ערביי ישראל/מגזר ערבי > חינוך והשכלה

  הסלנג, יסודות מהערבית שחדרו לשפה הישראלית המדוברת
  מטרת העבודה היא ראשית לסקור את תופעת הסלנג ומדוע היא מתפתחת. ........שנית קיימת סקירה של התכנים השונים על פיהם יכולים להיות מסווגים מילות הסלנג. שלישית: בדיקת מילות סלנג שהגיעו מהערבית וסיווגם לפי קריטריונים שונים כמו: שימוט הרחבה, חלקי הדיבר, מטפורה ועוד.
  מספר עמודים : 27 מספר מילים : 7312 מחיר : 259 ₪
  המשטרה במרחב המגזר הערבי בישראל
  מטרת עבודה זו לבחון את המשטרה בחברה רב תרבותית במגזר הערבי וכן את התמודדותם של שוטרי הסיור היהודים וכן שוטרי הסיור הערבים באירועים במגזר הערבי.
  מספר עמודים : 32 מספר מילים : 7000 מחיר : 259 ₪
  יחידת הוראה בעברית כשפה שנייה לתלמידי כיתות ח בנושא: טקסט מידע על אהבת הטבע מעיתון לילדים
  השפה העברית מוגדרת כשפה שנייה עבור דוברי הערבית. הוראת השפה העברית בבתי ספר ערביים היא חובה החל מכיתה א ועד לכיתה י"ב. ........עבודה זו דנה בפיתוח יחידת הוראה בעברית כשפה שנייה לתלמידי כיתות ח בנושא טקסט מידע, העוסק בנושא אהבת הטבע בכתבות מעיתון "ינשוף", עיתון לילדים בעברית, המשמש גם להוראת עברית כשפה שנייה בחברה הערבית.
  מספר עמודים : 30 מספר מילים : 8588 מחיר : 259 ₪
  יחידת הוראה בעברית כשפה שנייה לתלמידי כיתות ז בבתי ספר ערביים בנושא-טקסט מידע על עונות השנה מאנציקלופדיה לנוער
  העבודה הנוכחית עוסקת ביחידת הוראה בעברית כשפה שנייה לתלמידי כיתות ז בבתי ספר ערביים בנושא-טקסט מידע על עונות השנה מאנציקלופדיה לנוער.
  מספר עמודים : 19 מספר מילים : 5033 מחיר : 229 ₪
  בדיקת ההתייחסות כלפי הוראה ולמידה פרטנית ככלי להוראת עברית כשפה שנייה, בקרב מורים ותלמידים בבית הספר היסודי במגזר הערבי
  ההוראה הפרטנית נועדה לקדם תלמידים במערכת הטרוגנית, תוך כדי התאמת ההוראה לצורכי כל אחד מהלומדים ולאפשר להם להגיע למיצוי מרבי של יכולותיהם הלימודיות בתחומים רבים, בתחום הקוגניטיבי (הישגים לימודיים), בתחום האישי (טיפוח לומדים בעלי מסוגלות עצמית) ובתחום החברתי (טיפוח לומדים דיאלוגים)........ מטרת המחקר לבחון ולבדוק את יעילות השעה הפרטנית בהוראת העברית, גם תרומת המפגש האישי בין מורה לתלמיד במסגרת הלמידה הפרטנית בקבוצה הקטנה בהעלאת ההשיגים בהבנת הנקרא.
  מספר עמודים : 57 מספר מילים : 11121 מחיר : 259 ₪
  השפעת לשון האם הערבית על שגיאות הכתיב אצל תלמידים בדואים בצפון
  מטרת המחקר לבדוק האם הלשון הערבית משפיעה על שגיאות הכתיב אצל תלמידים בדווים בצפון...... כלומר שאלת המחקר תבחן האם השפה הערבית, המהווה עבור הבדווים שפת אם, משפיעה על תופעת שגיאות הכתיב והאם שיטת הלמידה תשפיע על ירידה/הפחתה בשיעור שגיאות הכתיב : מטלה ידנית לעומת ממוחשבת ?
  מספר עמודים : 28 מספר מילים : 4742 מחיר : 259 ₪
  מעורבות הורים במגזר הערבי
  ההורה מהווה חלק משמעותי ממערך התמיכה הניתן במסגרת החינוכית. כלומר מעבר למורים ולמנהל בית הספר, נכלל גם תפקידו של ההורה הנדרש להפגין יכולות קשב ותמיכה בילדו וכן ליצור ולפתח תכניות התערבות מתאימות לצורך הסתגלותם המיטבית במסגרת החינוכית . .......העבודה הנוכחית בוחנת מדוע בית הספר במגזר הערבי משתמשים ונוקטים מדיניות הדלת הסגורה מול מעורבות ההורים ?
  מספר עמודים : 14 מספר מילים : 2682 מחיר : 199 ₪
  תפיסת חשיבות השכלה בין נשים ערביות לנשים יהודיות
  בישראל שיעור הנשים בעלות השכלה אקדמית גבוה יותר לעומת הגברים. 62% מכלל הנשים שלמדו יש תעודת בגרות או תעודת השכלה גבוהה. 59% ממקבלי התארים האקדמאים הן נשים. אחת הסיבות לעלייה במספר הסטודנטיות באוניברסיטאות קשורה בעליה בשאיפת הנשים לפיתוח קריירה אקדמית ....... סקירת ספרות זו דנה בהבדלים בין תפיסת חשיבות השכלה בין נשים ערביות לנשים יהודיות ?
  מספר עמודים : 10 מספר מילים : 2479 מחיר : 179 ₪
  התחקות אחר תופעת הנשירה מנקודת מבט של מחנכי כיתה במגזר הערבי
  על-פי הגדרות משרד החינוך, התרבות והספורט (להלן – משרד החינוך), נושר הוא נער בגיל חינוך חינם (5–17) שאינו לומד בבית-ספר הנתון בפיקוח משרד החינוך. נשירה גלויה היא תוצאה של תהליך מתמשך, בדרך כלל לאחר תקופה ארוכה של נשירה סמויה (שמאפייניה הם היעדרויות תכופות, ניכור כלפי בית-הספר, דחייה חברתית, התנהגות אלימה וכדומה.........מטרתה של העבודה הנוכחית הייתה לבחון את תופעת הנשירה מנקודת מבט של מחנכי כיתה במגזר הערבי.
  מספר עמודים : 18 מספר מילים : 3717 מחיר : 229 ₪
  ההבדלים בין נשים ערביות לנשים יהודיות בתפיסת חשיבות השכלה
  נשים ערביות סובלות מאי שוויון בהיבטים רבים של חייהם, ובכלל זה בעבודה ובשכר .כלומר, הגישה התרבותית מסורתית משפיעה על תפיסת נשים את חשיבותה של ההשכלה. ....... עבודת המחקר הנוכחית בוחנת את ההבדלים בתפיסת חשיבות השכלה בין נשים ערביות לנשים יהודיות ?
  מספר עמודים : 33 מספר מילים : 5609 מחיר : 259 ₪

  עמוד מתוך 6 לעמוד הבא
  אקדמית באינטרנט - מאגר עבודות סמינריוניות ואקדמאיות מוכנות. אקדמית מציעה לכם הנחייה בכתיבת עבודת סמינריון לתואר ראשון ותואר שני, כתיבת הצעות מחקר, עיבודים סטטיסטיים, תרגום, הכנה של פרוייקטים לדוקטורט ועוד...

  דף הבית  |  עבודה לדוגמה  |  תקנון  |  שאלות ותשובות  |  שירותים אקדמיים  |  צור קשר  |  סליקת כרטיסי אשראי
  כל הזכויות שמורות © 2015 אקדמית.