חיפוש עבודת מחקר

רשימת מקצועות
 • אמנות
 • היסטוריה
 • חינוך
 • כלכלה
 • מדעי המדינה
 • מדעי הסביבה
 • מנהל עסקים
 • משפטים
 • סוציולוגיה
 • פסיכולוגיה
 • פרסום
 • שוק ההון
 • שיווק
 • תקשורת
 • תרבות
 • מקרא
 • ביולוגיה
 • פילוסופיה
 • יעוץ והנחיה אקדמי
 • ספורט
 • בריאות
 • קרימנולוגיה
 • אנתרופולוגיה
 • ארכיאולוגיה
 • משאבי אנוש
 • שירות לקוחות
 • ערביי ישראל/מגזר ערבי
 • סקירות ספרות
 • שאלונים

 • שירותים אקדמיים
  ערביי ישראל/מגזר ערבי > כל העבודות סמינריון בערביי ישראל סה"כ : 159 עבודות סמינריון
  עמוד מתוך 16 לעמוד הבא

  ערביי ישראל/מגזר ערבי > כל העבודות סמינריון בערביי ישראל

  הסלנג, יסודות מהערבית שחדרו לשפה הישראלית המדוברת
  מטרת העבודה היא ראשית לסקור את תופעת הסלנג ומדוע היא מתפתחת. ........שנית קיימת סקירה של התכנים השונים על פיהם יכולים להיות מסווגים מילות הסלנג. שלישית: בדיקת מילות סלנג שהגיעו מהערבית וסיווגם לפי קריטריונים שונים כמו: שימוט הרחבה, חלקי הדיבר, מטפורה ועוד.
  מספר עמודים : 27 מספר מילים : 7312 מחיר : 259 ₪
  המשטרה במרחב המגזר הערבי בישראל
  מטרת עבודה זו לבחון את המשטרה בחברה רב תרבותית במגזר הערבי וכן את התמודדותם של שוטרי הסיור היהודים וכן שוטרי הסיור הערבים באירועים במגזר הערבי.
  מספר עמודים : 32 מספר מילים : 7000 מחיר : 259 ₪
  יחידת הוראה בעברית כשפה שנייה לתלמידי כיתות ח בנושא: טקסט מידע על אהבת הטבע מעיתון לילדים
  השפה העברית מוגדרת כשפה שנייה עבור דוברי הערבית. הוראת השפה העברית בבתי ספר ערביים היא חובה החל מכיתה א ועד לכיתה י"ב. ........עבודה זו דנה בפיתוח יחידת הוראה בעברית כשפה שנייה לתלמידי כיתות ח בנושא טקסט מידע, העוסק בנושא אהבת הטבע בכתבות מעיתון "ינשוף", עיתון לילדים בעברית, המשמש גם להוראת עברית כשפה שנייה בחברה הערבית.
  מספר עמודים : 30 מספר מילים : 8588 מחיר : 259 ₪
  יחידת הוראה בעברית כשפה שנייה לתלמידי כיתות ז בבתי ספר ערביים בנושא-טקסט מידע על עונות השנה מאנציקלופדיה לנוער
  העבודה הנוכחית עוסקת ביחידת הוראה בעברית כשפה שנייה לתלמידי כיתות ז בבתי ספר ערביים בנושא-טקסט מידע על עונות השנה מאנציקלופדיה לנוער.
  מספר עמודים : 19 מספר מילים : 5033 מחיר : 229 ₪
  ייצוג משפחות אחרות בספרות ילדים
  זאנר "ספרות הילדים" מציג סיפורים שונים המתארים התמודדות עם ריבוי ה"אחרים" בחברה הישראלית. הסיפורים הללו מציגות ושונות הקיימת בחברה הישראלית. כמו ילד "אחר" (ילד ערבי, ילדה שחורה), משפחות "אחרות" (משפחה דתית, משפחה מעורבת, משפחת מהגרים מרוסיה, או מאתיופיה, משפחה חד מינית, ומשפחה חד הורית ועוד)...... שאלת המחקר הנוכחית תבחן כיצד תופסים ילדים משפחות "אחרות", לאחר קריאת ספרות ילדים המתייחסת למשפחות "אחרות".
  מספר עמודים : 22 מספר מילים : 3996 מחיר : 259 ₪
  המילה עין במקורות מקראיים, ערבים וגלגוליה
  המסגרת התיאורטית הנידונה בעבודה זו שייכת לתחום הסמנטיקה הלקסיקלית והמושגית ( Lexical and (conceptual semantics........ מטרת העבודה היא לחקור את משמעות המילה "עין", גלגוליה, יסודותיה והביטויים, הפעלים ומהמבנים הדקדוקיים הנלווים אליה.
  מספר עמודים : 20 מספר מילים : 3366 מחיר : 259 ₪
  ספרות הילדים הערבית ותרומתה לכינון הזהות המגדרית אצל האוכלוסייה הערבית בישראל
  בחברה הפוסט מודרנית של ימינו, המבנה התרבותי של גבריות לצד הנחות פטריארכליות בנושא זהות מגדרית הינו מאותגר ....... מטרתו המרכזית של המחקר הנוכחי הנה לבחון כיצד ספרות הילדים הערבית תורמת לכינון הזהות המגדרית אצל האוכלוסייה הערבית בישראל.
  מספר עמודים : 25 מספר מילים : 6436 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין סגנון ניהול וחוזה פסיכולוגי להתנהגות אזרחית בקרב עובדי בנק ערבי ישראלי
  שילוב נכון בין סגנון ניהולי לתכונות של צוות העובדים הקיים נותן תוצאות טובות יותר ממצבים שבהם נכנס מנהל בעל סגנון ניהולי המתנגש עם תכונות עובדים קיימים .למשל מנהל שאינו מאציל סמכויות בכלל עם צוות עובדים מקצוען ומאופיין בהתנהגות אזרחית מעולה ...... עבודת המחקר הנוכחי בחנה את הקשר בין סגנון ניהול וחוזה פסיכולוגי להתנהגות אזרחית בקרב עובדים
  מספר עמודים : 50 מספר מילים : 11637 מחיר : 259 ₪
  בדיקת ההתייחסות כלפי הוראה ולמידה פרטנית ככלי להוראת עברית כשפה שנייה, בקרב מורים ותלמידים בבית הספר היסודי במגזר הערבי
  ההוראה הפרטנית נועדה לקדם תלמידים במערכת הטרוגנית, תוך כדי התאמת ההוראה לצורכי כל אחד מהלומדים ולאפשר להם להגיע למיצוי מרבי של יכולותיהם הלימודיות בתחומים רבים, בתחום הקוגניטיבי (הישגים לימודיים), בתחום האישי (טיפוח לומדים בעלי מסוגלות עצמית) ובתחום החברתי (טיפוח לומדים דיאלוגים)........ מטרת המחקר לבחון ולבדוק את יעילות השעה הפרטנית בהוראת העברית, גם תרומת המפגש האישי בין מורה לתלמיד במסגרת הלמידה הפרטנית בקבוצה הקטנה בהעלאת ההשיגים בהבנת הנקרא.
  מספר עמודים : 57 מספר מילים : 11121 מחיר : 259 ₪
  השפעת לשון האם הערבית על שגיאות הכתיב אצל תלמידים בדואים בצפון
  מטרת המחקר לבדוק האם הלשון הערבית משפיעה על שגיאות הכתיב אצל תלמידים בדווים בצפון...... כלומר שאלת המחקר תבחן האם השפה הערבית, המהווה עבור הבדווים שפת אם, משפיעה על תופעת שגיאות הכתיב והאם שיטת הלמידה תשפיע על ירידה/הפחתה בשיעור שגיאות הכתיב : מטלה ידנית לעומת ממוחשבת ?
  מספר עמודים : 28 מספר מילים : 4742 מחיר : 259 ₪

  עמוד מתוך 16 לעמוד הבא
  אקדמית באינטרנט - מאגר עבודות סמינריוניות ואקדמאיות מוכנות. אקדמית מציעה לכם הנחייה בכתיבת עבודת סמינריון לתואר ראשון ותואר שני, כתיבת הצעות מחקר, עיבודים סטטיסטיים, תרגום, הכנה של פרוייקטים לדוקטורט ועוד...

  דף הבית  |  עבודה לדוגמה  |  תקנון  |  שאלות ותשובות  |  שירותים אקדמיים  |  צור קשר  |  סליקת כרטיסי אשראי
  כל הזכויות שמורות © 2015 אקדמית.