חיפוש עבודת מחקר

רשימת מקצועות
 • אמנות
 • היסטוריה
 • חינוך
 • כלכלה
 • מדעי המדינה
 • מדעי הסביבה
 • מנהל עסקים
 • משפטים
 • סוציולוגיה
 • פסיכולוגיה
 • פרסום
 • שוק ההון
 • שיווק
 • תקשורת
 • תרבות
 • מקרא
 • ביולוגיה
 • פילוסופיה
 • יעוץ והנחיה אקדמי
 • ספורט
 • בריאות
 • קרימנולוגיה
 • אנתרופולוגיה
 • ארכיאולוגיה
 • משאבי אנוש
 • שירות לקוחות
 • ערביי ישראל/מגזר ערבי
 • סקירות ספרות
 • שאלונים

 • שירותים אקדמיים
  משאבי אנוש > זהות/הזדהות ארגונית סה"כ : 14 עבודות סמינריון
  עמוד מתוך 2 לעמוד הבא

  משאבי אנוש > זהות/הזדהות ארגונית

  הקשר בין רגשות חיובים, תפיסת צדק , ייחוס לבין התנהגות לא נאותה
  כאשר נכנסים לארגון כלשהו, אחד הדברים הראשונים שניתן להבחין בהם הנו האקלים שלו או האישיות של הארגון. הדבר ניכר בקולות העובדים ובאווירת הבניין. עם זאת, האקלים בארגון יכול להיות קשור קשר הדוק לנורמות, למסורות ולתרבות ארגונית.......... מטרת העבודה הנוכחית הייתה לבחון את הקשר בין רגשות חיובים, תפיסת צדק, ייחוס לבין התנהגות לא נאותה.
  מספר עמודים : 31 מספר מילים : 5216 מחיר : 259 ₪
  איזון עבודה משפחה-השפעת המשתנים חוסן אישי, שחיקה והיקף שעות העבודה על קונפליקט עבודה משפחה שחש העובד
  האופי המשתנה וההרכב של מקום העבודה, מוביל לגידול במחקרים על קונפליקט בין משפחה לעבודה. שינויים אלה מקשים על העובדים לנהל את התחייבויותיהם בעבודה ובמשפחה, והדבר תורם לרמות גבוהות יותר של קונפליקט עבודה-משפחה....... מטרת המחקר לבדוק את השפעת המשתנים -חוסן אישי, שחיקה והיקף שעות העבודה על קונפליקט עבודה משפחה שחש העובד.
  מספר עמודים : 34 מספר מילים : 6847 מחיר : 259 ₪
  הקשר שבין התנהגות אזרחית ארגונית לבין האדרה עצמית, תפיסת זמן עתיד וצדק ארגוני
  התנהגות האזרחות הארגונית נחקרת מאז סוף שנות השבעים. במהלך שלושת העשורים האחרונים, העניין בהתנהגויות אלה גדל באופן משמעותי. ההתנהגות הארגונית נקשרה לאפקטיביות הארגונית הכוללת, כך שלהתנהגויות עובדים יש השלכות חשובות במקום העבודה ....... העבדה הנוכחית תבחן הקשר שבין התנהגות אזרחית ארגונית לבין האדרה עצמית, תפיסת זמן עתיד וצדק ארגוני.
  מספר עמודים : 32 מספר מילים : 6145 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין מוטיבציה לבין הזדהות ארגונית
  מטרות המחקר הייתה לבחון האם קיים קשר בין מוטיבציה של העובד לבין הזדהותו הארגונית, לבחון המושג מוטיבציה והגישות התיאורטיות למוטיבציה ולבחון את מושג הזדהות ארגונית והשלכותיה.
  מספר עמודים : 10 מספר מילים : 2021 מחיר : 199 ₪
  מערכת היחסים בין מגדר, מעמד בארגון, מחויבות ארגונית והזדהות ארגונית
  סקירת ספרות לעבודת סמינריון אקדמית הבוחנת את מערכת היחסים בין מגדר, מעמד בארגון, מחויבות ארגונית והזדהות ארגונית
  מספר עמודים : 6 מספר מילים : 1862 מחיר : 139 ₪
  השפעת פיקוח המנהלים בעבודה על התנהגות העובדים
  תפקיד המנהיג הנו תפקיד ניהולי, הבא לידי ביטוי צורת התנהגות מגוונת שמאמץ המנהל בהתאם למצבים שונים בו נמצא. כמו כן, להתנהגותו השלכות מרחיקות לכת על תפקוד העובדים התנהגותם בבחינת סיפוק, שביעות רצון ורמת ביצועים .........העבודה הנוכחית עוסקת באופי פיקוח המנהל, הבא לידי ביטוי בסגנון הניהול והשפעתו להתנהגות עובדים: מחויבות ארגונית, הזדהות ארגונית, רמת התנגדות לשינויים, שביעות רצון ורמת ביצועים. מכאן ששאלת המחקר היא: האם אופי פיקוח המנהל משפיעה על התנהגות העובדים?
  מספר עמודים : 14 מספר מילים : 2385 מחיר : 208 ₪
  הקשר בין תפיסת יוקרה, איכות שירות והזדהות ארגונית
  היבט איכות השירות, מהווה היבט בעל חשיבות בנוגע לתפיסתו הכללית של הפרט כלפי הקבוצה, וארגון. בהקשר זה נטען כי הזדהות מובילה שביעות רצון מאיכות שרותי הארגון. ......עבודת סמינריון זו בוחנת את הקשר בין תפיסת יוקרה, איכות שירות והזדהות ארגונית.
  מספר עמודים : 38 מספר מילים : 8749 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין רמת השירות הנתפסת של המכללה, רמת הוראה נתפסת של המרצים, רמת תפיסת ההזדהות של העובדים עם המקום ותפיסת חוללות עצמית לבין ברות העסקה
  עבודת סמינריון אקדמית הבוחנת את הקשר בין רמת השירות הנתפסת של המכללה, רמת הוראה נתפסת של המרצים, רמת תפיסת ההזדהות של העובדים עם המקום ותפיסת חוללות עצמית לבין ברות העסקה בקרב סטודנטיות במכללת אמונה בירושלים.
  מספר עמודים : 61 מספר מילים : 12911 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין סגנון ניהול לבין הזדהות ארגונית וכוונות עזיבה
  עבודת סמינריון אקדמית הבוחנת את הקשר בין סגנון ניהול לבין הזדהות ארגונית וכוונות עזיבה.
  מספר עמודים : 40 מספר מילים : 9661 מחיר : 259 ₪
  הקשר שבין זהות ארגונית, הזדהות הארגונית לבין ביצועי עובדים
  רבים הם המחקרים הדנים בסוגיית הביצועים בארגונים , שכן ביצועי העובד מהווים בסיס ליציבות ארגונית מבחינה פיננסית, המניע להישרדותו ובן מניע להצלחתו. .........עבודת זו ענינה בגורמים העשויים להביא לייעול המערכת בארגון, כאשר הארגון הנדון הוא "אל על" המנסה להתמודד עם מציאות עסקית בעייתית הכוללת תחרות מאסיבית בין חברות התעופה וירידה ברווחיות.
  מספר עמודים : 40 מספר מילים : 9453 מחיר : 259 ₪

  עמוד מתוך 2 לעמוד הבא
  אקדמית באינטרנט - מאגר עבודות סמינריוניות ואקדמאיות מוכנות. אקדמית מציעה לכם הנחייה בכתיבת עבודת סמינריון לתואר ראשון ותואר שני, כתיבת הצעות מחקר, עיבודים סטטיסטיים, תרגום, הכנה של פרוייקטים לדוקטורט ועוד...

  דף הבית  |  עבודה לדוגמה  |  תקנון  |  שאלות ותשובות  |  שירותים אקדמיים  |  צור קשר  |  סליקת כרטיסי אשראי
  כל הזכויות שמורות © 2015 אקדמית.