חיפוש עבודת מחקר

רשימת מקצועות
 • אמנות
 • היסטוריה
 • חינוך
 • כלכלה
 • מדעי המדינה
 • מדעי הסביבה
 • מנהל עסקים
 • משפטים
 • סוציולוגיה
 • פסיכולוגיה
 • פרסום
 • שוק ההון
 • שיווק
 • תקשורת
 • תרבות
 • מקרא
 • ביולוגיה
 • פילוסופיה
 • יעוץ והנחיה אקדמי
 • ספורט
 • בריאות
 • קרימנולוגיה
 • אנתרופולוגיה
 • ארכיאולוגיה
 • משאבי אנוש
 • שירות לקוחות
 • ערביי ישראל/מגזר ערבי
 • סקירות ספרות
 • שאלונים

 • שירותים אקדמיים
  משאבי אנוש > אי בטחון תעסוקתי סה"כ : 20 עבודות סמינריון
  עמוד מתוך 2 לעמוד הבא

  משאבי אנוש > אי בטחון תעסוקתי

  הקשר בין הבדלים באי ביטחון תעסוקתי, מחויבות ארגונית, שביעות רצון וכוונות עזיבה: עובדים קבועים לעומת עובדי קבלן
  שביעות רצון בעבודה וסיפוק החיים התפתחו נושאים בולטים בתחום ההתנהגות הארגונית. ניתן לייחס זאת לעובדה כי עובדים בעלי רמה גבוהה של שביעות רצון בעבודה וסיפוק חיים נוטים להיות בעלי מוטיבציה גבוהה ויעילים יותר, דבר אשר משפר את הביצועים הארגוניים בסביבת הפעילות הגלובלית הבלתי צפויה כיום.........מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את הקשר בין הבדלים באי ביטחון תעסוקתי, מחויבות ארגונית, שביעות רצון וכוונות עזיבה: עובדים קבועים לעומת עובדי קבלן.
  מספר עמודים : 39 מספר מילים : 8476 מחיר : 259 ₪
  איזון עבודה משפחה-השפעת המשתנים חוסן אישי, שחיקה והיקף שעות העבודה על קונפליקט עבודה משפחה שחש העובד
  האופי המשתנה וההרכב של מקום העבודה, מוביל לגידול במחקרים על קונפליקט בין משפחה לעבודה. שינויים אלה מקשים על העובדים לנהל את התחייבויותיהם בעבודה ובמשפחה, והדבר תורם לרמות גבוהות יותר של קונפליקט עבודה-משפחה....... מטרת המחקר לבדוק את השפעת המשתנים -חוסן אישי, שחיקה והיקף שעות העבודה על קונפליקט עבודה משפחה שחש העובד.
  מספר עמודים : 34 מספר מילים : 6847 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין שביעות רצון וכוונות עזיבה לבין אי ביטחון תעסוקתי בקרב מורים בבית הספר הדמוקרטי
  הספרות מלמדת כי אחד הגורמים המנבאים עזיבה או כוונות עזיבה הם שביעות רצון וסיפוק בעבודה וכי כוונות עזיבה הן תוצאות של שביעות רצון נמוכה בעבודה. .......מטרתה של העבודה הנוכחית הנה לבחון את הקשר בין שביעות רצון וכוונות עזיבה לבין אי ביטחון תעסוקתי בקרב מורים בבית ספר דמוקרטי.
  מספר עמודים : 19 מספר מילים : 4147 מחיר : 229 ₪
  קשר בין אי ביטחון תעסוקתי למחויבות ארגונית ומוטיבציה בקרב אנשי הקבע בחיל האוויר
  אי ביטחון תעסוקתי הפך לחשש מרכזי כתוצאה מהשינויים הארגוניים הרדיקליים שהתרחשו לאחרונה. ישנם כעת פחות אנשים בעבודה העושים יותר והמרגישים פחות ביטחון ושליטה בעבודתם.......עבודת המחקר הנוכחית, מטרתה לבחון את קשר בין אי ביטחון תעסוקתי למחויבות ארגונית ומוטיבציה בקרב אנשי הקבע : מטה אל מול השטח.
  מספר עמודים : 17 מספר מילים : 3223 מחיר : 229 ₪
  הקשר בין שביעות רצון וכוונות עזיבה לבין השפעת אי ביטחון תעסוקתי בקרב מורים בבית הספר הדמוקרטי בעמיר
  הספרות המחקרית מעלה כי אי ביטחון תעסוקתי מורכב מפרישה מוקדמת של העובד. כלומר, קיימים יחסים חיוביים בין אי בטחון תעסוקתי לבין נטייה לעזוב. אי בטחון תעסוקתי נקשר גם לשביעות רצון, כאשר שביעות רצון בעבודה מושפעת מהתפיסות אודות חוסר ביטחון בעבודה .........מטרתה של סירת הספרות הנוכחית הנה לבחון את הקשר בין שביעות רצון וכוונות עזיבה לבין השפעת אי ביטחון תעסוקתי בקרב מורים.
  מספר עמודים : 13 מספר מילים : 2736 מחיר : 189 ₪
  קשר בין אי ביטחון תעסוקתי למחויבות ארגונית, שביעות רצון וכוונות עזיבה
  מחקר זה עסק בתפיסת אי בטחון תעסוקתי בקרב עובדי עייריה. נבדקו עמדות העובדים במשתנים: שביעות רצון, מחוייבות ארגונית, כוונות עזיבה והקשר לתפיסת האי בטחון תעסוקתי. כמו-כן, נבדקו ההבדלים בין עובדים קבועים לעובדי קבלן וכן נבדק ההבדל בין נשים וגברים בתפיסת האי בטחון תעסוקתי בקרב עובדי הקבלן
  מספר עמודים : 44 מספר מילים : 7151 מחיר : 259 ₪
  השפעת אי ביטחון תעסוקתי ושביעות רצון על כוונות עזיבה סייעות זמניות בגני ילדים במערכת העירונית
  מטרתו של המחקר הנוכחי הנו לבחון את השפעת אי ביטחון תעסוקתי ושביעות הרצון על כוונות עזיבת סייעות זמניות בגנ"י במערכת העירונית?
  מספר עמודים : 39 מספר מילים : 6418 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין אי ביטחון תעסוקתי לבין מחויבות ארגונית וכוונות עזיבה
  בעשורים האחרונים, כתוצאה מהגלובליזציה והתחרות הבינלאומית, שוק העבודה עבר שינויים רבים. לכן ארגונים עמדו בפני מצב שהם צריכים לצמצם הוצאות ולהעלות את היעילות על ידי, פיטורים, ארגון מחדש וכו........המחקר הנוכחי עוסק בשאלת קיומו של קשר בין אי ביטחון תעסוקתי לבין מחויבות ארגונית וכוונות עזיבה. כלומר המחקר בוחן האם קיים קשר בין אי בטחון תעסוקתי לבין כוונות עזיבה, האם אי בטחון תעסוקתי משפיע על מחויבות ארגונית והאם קיים קשר בין מחויבות ארגונית לבין כוונות עזיבה ?
  מספר עמודים : 17 מספר מילים : 3509 מחיר : 208 ₪
  קשר בין אי ביטחון תעסוקתי למחויבות ארגונית, שביעות רצון וכוונות עזיבה בקרב עובדים קבועים ועובדים קבלן
  בעשורים האחרונים, כתוצאה מהגלובליזציה והתחרות הבינלאומית, שוק העבודה עבר שינויים רבים. לכן ארגונים עמדו בפני מצב שהם צריכים לצמצם הוצאות ולהעלות את היעילות על ידי, פיטורים, ארגון מחדש, מיזוגים, הפרטה ופנייה למיקור חוץ. בעקבות שינויים אלו, הופיעו צורות יחסים חדשות בין העובד לארגון המבוססות על גמישות וצורת יחסים זו, מעלה את תחושת העובדים לגבי חוסר ביטחון בקשר לעבודתם .........מחקר זה עסק בתפיסת אי בטחון תעסוקתי בקרב עובדים
  מספר עמודים : 43 מספר מילים : 6604 מחיר : 259 ₪
  השפעת אי ביטחון תעסוקתי ושביעות רצון על כוונות עזיבה של סייעות זמניות בגני ילדי במערכות עירוניות
  בטחון תעסוקתי הופך להיות בהדרגה נושא מרכזי במחקר ובעולם העבודה, במיוחד לאור התפתחותה של העבודה הזמנית בישראל.......... מטרתו של המחקר הנוכחי הנו לבחון את השפעת אי ביטחון תעסוקתי ושביעות הרצון על כוונות עזיבת סייעות זמניות בגנים במערכת העירונית?
  מספר עמודים : 39 מספר מילים : 6387 מחיר : 259 ₪

  עמוד מתוך 2 לעמוד הבא
  אקדמית באינטרנט - מאגר עבודות סמינריוניות ואקדמאיות מוכנות. אקדמית מציעה לכם הנחייה בכתיבת עבודת סמינריון לתואר ראשון ותואר שני, כתיבת הצעות מחקר, עיבודים סטטיסטיים, תרגום, הכנה של פרוייקטים לדוקטורט ועוד...

  דף הבית  |  עבודה לדוגמה  |  תקנון  |  שאלות ותשובות  |  שירותים אקדמיים  |  צור קשר  |  סליקת כרטיסי אשראי
  כל הזכויות שמורות © 2015 אקדמית.