חיפוש עבודת מחקר

רשימת מקצועות
 • אמנות
 • היסטוריה
 • חינוך
 • כלכלה
 • מדעי המדינה
 • מדעי הסביבה
 • מנהל עסקים
 • משפטים
 • סוציולוגיה
 • פסיכולוגיה
 • פרסום
 • שוק ההון
 • שיווק
 • תקשורת
 • תרבות
 • מקרא
 • ביולוגיה
 • פילוסופיה
 • יעוץ והנחיה אקדמי
 • ספורט
 • בריאות
 • קרימנולוגיה
 • אנתרופולוגיה
 • ארכיאולוגיה
 • משאבי אנוש
 • שירות לקוחות
 • ערביי ישראל/מגזר ערבי
 • סקירות ספרות
 • שאלונים

 • שירותים אקדמיים
  משאבי אנוש > תגמול סה"כ : 43 עבודות סמינריון
  עמוד מתוך 5 לעמוד הבא

  משאבי אנוש > תגמול

  המשמעות אותה מייחסים אנשי הטיפול לתפיסת תפקידם כתוצאה משינוי ארגוני והפיכה לצוותים רב מקצועיים
  המאה עשרים והאחת מאופיינת בשינויים רבים ומהירים, אלו משפיעים על הצורך של כל ארגון להסתגל לדרישות הסביבה ולבצע שינויים מבניים ותרבותיים פנימיים. שינוי שמשמעותו החלפת המצב הנוכחי במצב חדש..........מטרת המחקר לבדוק את תחושותיהם של אנשי הטיפול בעקבות השינוי והאם הם חשים כי שינוי ארגוני זה תרם או פגע ביכולת עבודתם ובהרגשתם בחלק מהצוות החינוכי/ צוות רב מקצועי.
  מספר עמודים : 34 מספר מילים : 9192 מחיר : 259 ₪
  הערכת עובדים
  מטרות הפרויקט הנוכחי הייתה ביצוע אבחון ארגוני. ניתוח ממצאי אבחון , מסקנות והמלצות, עריכת תכנית התערבות בארגון – הערכת עובדים ובחינת יעילותה של תכנית ההתערבות: הערכת עובדים.
  מספר עמודים : 32 מספר מילים : 7317 מחיר : 259 ₪
  תגמולים ושביעות רצון
  אנשים שוקלים את ערך תגמוליהם ביחס להשקעתם בעבודה. העובד שופט את מידת ההוגנות שביחס בין תגמולו הכולל לבין השקעתו הכוללת, ע"י השוואה ליחס התגמולים וההשקעות של עובדים אחרים בעבודות דומות.......העבודה הנוכחית עוסקת, אם כן בקשר בין התגמולים הניתנים לעובדים במקום עבודתם לבין שביעות רצונם בעבודה. מכאן שמטרות העבודה הן לבחון את המשתנים, שביעות רצון ותגמולים וכן את הקשר ביניהם.
  מספר עמודים : 19 מספר מילים : 4985 מחיר : 229 ₪
  השפעת תגמול קבוע לעומת תגמול תלוי ביצוע על מוטיבציה ושביעות רצון בעבודה
  ארגונים רבים מתמודדים עם ההישרדות בסביבת השוק המאתגרת, כאשר ביצועי העובד ותפוקתו מהווים כלים רבי עוצמה להשגת ההצלחה העסקית של הארגון.......מטרתו של המחקר הנוכחי הייתה לבחון כיצד שני סוגי תגמול (קבוע או תלוי ביצוע) משפיעים על מוטיבציה ושביעות רצון של העובד.
  מספר עמודים : 40 מספר מילים : 6177 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין שכר, שביעות רצון העבודה ורמת דתיות לבין רמת האושר בקרב האוכלוסייה העובדת
  על פי הספרות האמפירית הדנה במושג אושר, למשתנים הקשורים לשוק העבודה השפעה על רמת האושר. למשל, קיים קשר בין רווחת הפרט, שביעות רצון מהחיים ותחושה של אושר במסגרת העבודה.........העבודה הנוכחית בוחנת את הקשר בין שכר, שביעות רצון העבודה ורמת דתיות לבין רמת האושר בקרב האוכלוסייה העובדת.
  מספר עמודים : 42 מספר מילים : 6810 מחיר : 259 ₪
  השפעת מערך התגמול על מוטיבציה בקרב אנשי מכירות
  סקירת ספרות לעבודת סמינריון אקדמית הבוחנת את השפעת מערך התגמול על מוטיבציה בקרב אנשי מכירות
  מספר עמודים : 4 מספר מילים : 1029 מחיר : 139 ₪
  הקשר בין עבודת הצוות לבין התגמול בבנק
  אסטרטגיות התגמול מבוססות על תיאוריות הנעה קלאסיות. תיאוריות אלו מנסות להסביר כיצד מעודדים התנהגות רצויה אצל עובד. דהיינו, השקעת מאמץ והשגת ביצועים גבוהים. ......... העבודה הנוכחית עניינה בקשר בין הקשר בין עבודת הצוות לבין התגמול בבנק
  מספר עמודים : 42 מספר מילים : 7772 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין גובה התמריץ לבין שביעות רצון ומוטיבציה בעבודה
  בארגונים רבים אנו עדים לחוסר סיפוק מהשכר בעבודה ואילו ההשלכות לכך עלולות לפגוע בארגון ורווחיותי ......... העבודה הנוכחית בוחנת האם קיים קשר בין גובה התמריץ לבין שביעות רצון וכן קשר בין גובה התמריץ לבין מוטיבציה.
  מספר עמודים : 21 מספר מילים : 4287 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין תגמולים לשביעות רצון
  משאבי אנוש הם המשאבים החשובים ביותר מבין כל משאבי הארגון ולכן שמירה על כוח יעיל ומנוסה בארגון הוא קריטי לצורך הביצועים הכוללים של הארגון, כאשר העובדים מהווים משאב הכרחי לצורך הפיכת הארגון לתחרותי יותר ורווחי .......עבודה זו בוחנת את הקשר בין תגמולים לשביעות רצון.
  מספר עמודים : 16 מספר מילים : 3101 מחיר : 208 ₪
  הקשר בין סגנון ניהול, אי בטחון תעסוקתי ותגמול לבין תפיסת ביצועי העובדים לעומת מתנדבים בארגון ללא כוונת רווח
  באופן מסורתי, פסיכולוגים ותיאורטיקנים בנושא ניהול גורסים כי ניהול נקשר ליעילות ארגונית כמו כן, אחד המטרות העיקריות בניהול היא ליצור יעילות במסגרת העבודה ולהוביל את העובד לקראת השגרת המטרות הארגוניות. עבודת סמינריון זו בוחנת את הקשר בין סגנון ניהול, אי בטחון תעסוקתי ותגמול לבין תפיסת ביצועי העובדים לעומת מתנדבים בארגון ללא כוונת רווח.
  מספר עמודים : 63 מספר מילים : 15539 מחיר : 259 ₪

  עמוד מתוך 5 לעמוד הבא
  אקדמית באינטרנט - מאגר עבודות סמינריוניות ואקדמאיות מוכנות. אקדמית מציעה לכם הנחייה בכתיבת עבודת סמינריון לתואר ראשון ותואר שני, כתיבת הצעות מחקר, עיבודים סטטיסטיים, תרגום, הכנה של פרוייקטים לדוקטורט ועוד...

  דף הבית  |  עבודה לדוגמה  |  תקנון  |  שאלות ותשובות  |  שירותים אקדמיים  |  צור קשר  |  סליקת כרטיסי אשראי
  כל הזכויות שמורות © 2015 אקדמית.