חיפוש עבודת מחקר

רשימת מקצועות
 • אמנות
 • היסטוריה
 • חינוך
 • כלכלה
 • מדעי המדינה
 • מדעי הסביבה
 • מנהל עסקים
 • משפטים
 • סוציולוגיה
 • פסיכולוגיה
 • פרסום
 • שוק ההון
 • שיווק
 • תקשורת
 • תרבות
 • מקרא
 • ביולוגיה
 • פילוסופיה
 • יעוץ והנחיה אקדמי
 • ספורט
 • בריאות
 • קרימנולוגיה
 • אנתרופולוגיה
 • ארכיאולוגיה
 • משאבי אנוש
 • שירות לקוחות
 • ערביי ישראל/מגזר ערבי
 • סקירות ספרות
 • שאלונים

 • שירותים אקדמיים
  משאבי אנוש > מחויבות ארגונית סה"כ : 61 עבודות סמינריון
  עמוד מתוך 7 לעמוד הבא

  משאבי אנוש > מחויבות ארגונית

  הקשר בין איזון בית-עבודה ותפיסות מגדריות לבין קידום נשים בארגון
  שאיפות הקריירה של נשים גדלו בהתמדה במהלך המאה ה -20 והמאה ה-21 וכתוצאה מכך ניתן לראות את שיעורי ההשתתפות הגבוהים בכוח העבודה. במקביל נשים רבות כיום לא בוחלות במקצוע זה או אחר ומנסות להשתלב במעגל מקצועות הולך ומתרחב....... העבודה הנוכחית בוחנת את הקשר בין איזון בית-עבודה ותפיסות מגדריות לבין קידום נשים בארגון.
  מספר עמודים : 29 מספר מילים : 5716 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין מנהיגות לשינויים ארגוניים
  מטרתו של המחקר הנוכחי הייתה לבחון האם קיים קשר האם קיים קשר בין סגנון מנהיגות (מעצבת מול מתגמלת) לשינויים ארגוניים בבית הספר........... הבדיקה נערכה באמצעות ספרים ומאמרים העוסקים במנהיגות, סגנונות מנהיגות, מנהיגות חינוכית, מנהיגות מעצבת, מנהיגות מתגמלת, שינויים, והקשר בין שינוים למנהיגות לסוגיה.
  מספר עמודים : 19 מספר מילים : 4343 מחיר : 229 ₪
  השפעת יחס מנהל- עובד (כפיף) על מחויבות ארגונית, שביעות רצון, שחיקה בעבודה ולחץ של העובד
  מטרתו של המחקר הנוכחי הייתה לבחון כיצד יחס מנהל- עובד (כפיף) משפיע על מחויבות ארגונית, שביעות רצון, שחיקה בעבודה ולחץ של העובד
  מספר עמודים : 37 מספר מילים : 8031 מחיר : 259 ₪
  המשמעות אותה מייחסים אנשי הטיפול לתפיסת תפקידם כתוצאה משינוי ארגוני והפיכה לצוותים רב מקצועיים
  המאה עשרים והאחת מאופיינת בשינויים רבים ומהירים, אלו משפיעים על הצורך של כל ארגון להסתגל לדרישות הסביבה ולבצע שינויים מבניים ותרבותיים פנימיים. שינוי שמשמעותו החלפת המצב הנוכחי במצב חדש..........מטרת המחקר לבדוק את תחושותיהם של אנשי הטיפול בעקבות השינוי והאם הם חשים כי שינוי ארגוני זה תרם או פגע ביכולת עבודתם ובהרגשתם בחלק מהצוות החינוכי/ צוות רב מקצועי.
  מספר עמודים : 34 מספר מילים : 9192 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין תפיסת איכות חיים לבין שילוב במסגרת התעסוקה בקרב אנשים עם פיגור שכלי או עבריינים
  אחד התחומים המרכזיים המאפשרים לאדם לקחת חלק בעשייה החברתית, כאזרח תורם ונתרם, הנו תחום התעסוקה המיועד להבטיח הכנסה שוטפת ומספקת אשר תאפשר לאנשים עם מוגבלות, ועבריינם לשעבר איכות חיים מכובדת ונאותה........העבודה הנוכחית מטרתה לבחון את הקשר בין תפיסת איכות חיים לבין שילוב במסגרת התעסוקה בקרב אנשים עם פיגור שכלי או עבריינים ההנחה הניצבת בבסיס העבודה הינה חריגים יתפסו את איכות חייהם כגבוהה יותר באים הם הצליחו להשתלב תעסוקתית.
  מספר עמודים : 19 מספר מילים : 4184 מחיר : 229 ₪
  הקשר שבין התנהגות אזרחית ארגונית לבין האדרה עצמית, תפיסת זמן עתיד וצדק ארגוני
  התנהגות האזרחות הארגונית נחקרת מאז סוף שנות השבעים. במהלך שלושת העשורים האחרונים, העניין בהתנהגויות אלה גדל באופן משמעותי. ההתנהגות הארגונית נקשרה לאפקטיביות הארגונית הכוללת, כך שלהתנהגויות עובדים יש השלכות חשובות במקום העבודה ....... העבדה הנוכחית תבחן הקשר שבין התנהגות אזרחית ארגונית לבין האדרה עצמית, תפיסת זמן עתיד וצדק ארגוני.
  מספר עמודים : 32 מספר מילים : 6145 מחיר : 259 ₪
  הערכת עובדים
  מטרות הפרויקט הנוכחי הייתה ביצוע אבחון ארגוני. ניתוח ממצאי אבחון , מסקנות והמלצות, עריכת תכנית התערבות בארגון – הערכת עובדים ובחינת יעילותה של תכנית ההתערבות: הערכת עובדים.
  מספר עמודים : 32 מספר מילים : 7317 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין תקשורת פנים ארגונית לתחושת השייכות, הוותק והמחויבות של העובד בבנק לעומת עובד בארגונים לא בנקאיים
  עבודה זו בוחנת את קיומו קשר בין תקשורת פנים ארגונית לתחושת השייכות, הוותק והמחויבות של העובד בבנק לעומת עובד בארגונים לא בנקאיים......... לצורך הבדיקה נבחנו עמדות העובדים, מחויבותם, תחושת שייכותם לארגון וכן גם השימוש בתקשורת פנים ארגונית.
  מספר עמודים : 50 מספר מילים : 9404 מחיר : 259 ₪
  קשר בין אי ביטחון תעסוקתי למחויבות ארגונית ומוטיבציה בקרב אנשי הקבע בחיל האוויר
  אי ביטחון תעסוקתי הפך לחשש מרכזי כתוצאה מהשינויים הארגוניים הרדיקליים שהתרחשו לאחרונה. ישנם כעת פחות אנשים בעבודה העושים יותר והמרגישים פחות ביטחון ושליטה בעבודתם.......עבודת המחקר הנוכחית, מטרתה לבחון את קשר בין אי ביטחון תעסוקתי למחויבות ארגונית ומוטיבציה בקרב אנשי הקבע : מטה אל מול השטח.
  מספר עמודים : 17 מספר מילים : 3223 מחיר : 229 ₪
  הקשר בין שחיקה ומחויבות לשביעות רצון בעבודה
  שחיקה מוגדרת כעייפות רגשית המתעוררת כאשר קיים חוסר איזון בין יכולות העובד לבין הדרישות המופנות מאת מקום העבודה. המאפיינים של התסמונת הן עייפות רגשית פיסית, ציניות , תסכול מקצועי, חוסר השגות לחץ רגשי ועוד........סקירת ספרות זו דנה בנושא הקשר בין שחיקה ומחויבות לשביעות רצון בעבודה
  מספר עמודים : 9 מספר מילים : 2749 מחיר : 149 ₪

  עמוד מתוך 7 לעמוד הבא
  אקדמית באינטרנט - מאגר עבודות סמינריוניות ואקדמאיות מוכנות. אקדמית מציעה לכם הנחייה בכתיבת עבודת סמינריון לתואר ראשון ותואר שני, כתיבת הצעות מחקר, עיבודים סטטיסטיים, תרגום, הכנה של פרוייקטים לדוקטורט ועוד...

  דף הבית  |  עבודה לדוגמה  |  תקנון  |  שאלות ותשובות  |  שירותים אקדמיים  |  צור קשר  |  סליקת כרטיסי אשראי
  כל הזכויות שמורות © 2015 אקדמית.