חיפוש עבודת מחקר

רשימת מקצועות
 • אמנות
 • היסטוריה
 • חינוך
 • כלכלה
 • מדעי המדינה
 • מדעי הסביבה
 • מנהל עסקים
 • משפטים
 • סוציולוגיה
 • פסיכולוגיה
 • פרסום
 • שוק ההון
 • שיווק
 • תקשורת
 • תרבות
 • מקרא
 • ביולוגיה
 • פילוסופיה
 • יעוץ והנחיה אקדמי
 • ספורט
 • בריאות
 • קרימנולוגיה
 • אנתרופולוגיה
 • ארכיאולוגיה
 • משאבי אנוש
 • שירות לקוחות
 • ערביי ישראל/מגזר ערבי
 • סקירות ספרות
 • שאלונים

 • שירותים אקדמיים
  כלכלה > דיור ונדל"ן סה"כ : 51 עבודות סמינריון
  עמוד מתוך 6 לעמוד הבא

  כלכלה > דיור ונדל"ן

  השפעת הריבית על מחירי הדיור
  המחקר הנוכחי עוסק בשאלת השפעת הריבית על מחירי הדיור....... מטרתו של המחקר הנוכחי הייתה לבחון את השפעת הריבית על מחירי הדירות בישראל.
  מספר עמודים : 22 מספר מילים : 3387 מחיר : 259 ₪
  הגורמים לעלייה במחירי הדיור בישראל
  לאור עליית מחירי הדיור בישראל וחוסר ההצלחה בהתמודדות עם יוקר מחירי הדיור, קיימת חשיבות רבה בבדיקת מחירי הדיור כיום בישראל. על כן....... במסגרת העבודה הנוכחית קיימת בחינה אודות הגורמים לעלייה במחירי הדיור בישראל וכיצד מחירי הדיור בישראל מושפעים מגורמים ושינויים דמוגרפיים ומקרו כלכליים.
  מספר עמודים : 43 מספר מילים : 8719 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין הבחירה ומודעות למאפייני משכנתא לבין מאפיינים דמוגרפיים
  משכנתא, משמשת רוכשי נדל"ן כדי לגייס כספים כדי לקנות נדל"ן, תוך שעבוד על הנכס המשועבד. ההלוואה מכונה משכנתא. המלווה יהיה בדרך כלל מוסד פיננסי, כגון בנק, איגוד אשראי או חברת הבנייה ואת הסדרי ההלוואה ניתן לעשות זאת באופן ישיר או עקיף באמצעות מתווכים....... מחקר זה עניינו בבחירת משכנתא, כאשר שאלה המחקר בחנה הקשר בין בבחירה ומודעות למאפייני משכנתא לבין מאפיינים דמוגרפיים.
  מספר עמודים : 32 מספר מילים : 4937 מחיר : 259 ₪
  מידת מודעות מאפייני המשכנתא השונים, תפיסת סגנון קבלת החלטות של המשתתף ומידת חשיבות לגובה ההחזר החודשי של הלוואת המשכנתא
  המונח "משכנתא" מקורו במילה "משכון". על פי סעיף 1 לחוק המשכון, מוגדר כ"שעבוד נכס כערובה לחיוב" כלומר: הנכס משמש כערבות לקיומו של החיוב. מכאן, אם החייב אינו מקיים את החיוב, נתונה הזכות בידי בעל המשכנתא לגבות ממנו את החוב על ידי מימושו....... העבודה הנוכחית בוחנת מהי מידת מודעות מאפייני המשכנתא השונים, תפיסת סגנון קבלת החלטות של המשתתף ומידת חשיבות לגובה ההחזר החודשי של הלוואת המשכנתא
  מספר עמודים : 48 מספר מילים : 8293 מחיר : 259 ₪
  כיצד השפיעו תהליכי ההפרטה בתחום שירותי הסיעוד על הקשישים בישראל?
  בעקבות נסיגתה של המדינה באספקת רווחה בסיסית לכלל האוכלוסייה, נכנסים גורמים קליינטיסטים התופסים את מקומם של השירותים הציבוריים........ עבודה זו בוחנת כיצד השפיעו תהליכי ההפרטה בתחום שירותי הסיעוד על הקשישים בישראל?
  מספר עמודים : 29 מספר מילים : 8419 מחיר : 259 ₪
  יצירה אדריכלית מוגנת – רצוי ומצוי
  העבודה הנוכחית בוחנת האם חוק היוצרים החדש שונה במהותו מחוק היוצרים הישן ומהווה עבור האומן האדריכלי כיום הגנה מספקת ?........ האם כיום היצירה אדריכלית מוגנת באופן אפקטיבי? מהו הרצוי עבור הגנה על יצירות אדריכליות ומהו ומצוי בחוק הישראלי?
  מספר עמודים : 26 מספר מילים : 7863 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין מחירי שכר הדירה לבין מחירי הדיור
  שוק הדיור בישראל מציג עלייה במחירי הדיור באופן הדרגתי ובאופן ריאלי כבר שנים. גם כאשר בוחנים את סוגיית מחירי הדיור, תוך ניכוי השפעתה של האינפלציה החל משנות השישים ועד תחילת שנות האלפיים קיימת מגמת עלייה ברורה במחיר הריאלי בשוק הדיור........ עבודה זו בוחנת האם קיים קשר בין מדד מחירי הדיור למדד שכר הדירה ?
  מספר עמודים : 8 מספר מילים : 1983 מחיר : 199 ₪
  הקונפליקט הקרקעי בין בדווי הנגב למדינה וזכויותיהם המשפטיות של הבדווים
  סוגיית הפקעת קרקעות וגזילתם מידי מיעוט, הופעה בהיסטוריה. ההיסטוריה מלמדת למשל כי הקהילה האינדיאנית התמודדה לאורך שנות הכיבוש כנגד הרס התשתית הכלכלית, חברתית והתרבותית שלה, אך ללא הועיל, שכן הקהילה האינדיאנית עברה תהליך של "שמד עם" ביבשת אמריקה.......בעבודה נבחן מהו הקונפליקט הקרקעי בין בדווי הנגב למדינה ? ומהם זכויותיהם המשפטיות של הבדואים ביחס לקרקעות בנגב ?
  מספר עמודים : 24 מספר מילים : 5190 מחיר : 259 ₪
  הקשר בין גודל החברה לבין הביצועים
  ביצועי חברה הנו משתנה רב מימדי ומהווה פונקציה של משתנים רבים כגון: תפעול, שיווק, איכות, יעילות ועוד .........העבודה הנוכחית עניינה בקשר בין גודל החברה (חברות בענף הבינוי והנדל"ן) לביצועי החברה (הרווח הנקי ו המניה) ?
  מספר עמודים : 48 מספר מילים : 7222 מחיר : 259 ₪
  הגורמים המשפיעים על בועת הנדלן
  קיימת עדות לקשר משמעותית בין מחירי דיור לבין אינפלציה, תוצר ריאלי וצמיחה בשכר. עלייה במחירי דירות משפיעה על צמיחה כלכלית ועשויה להצביע על עודף ביקוש או התחזקותו של שוק הדיור, אשר בתורו יכול להוביל לבנייה רבה יותר והשקעה בבתי מגורים. ........מטרתו של המחקר הנוכחי הייתה לבחון את הגורמים המשפיעים על בועת הנדל"ן והאם מדד המחירים לצרכן, ריבית בנק ישראל והשכר הממוצע בישראל תורמים לגידול הפער בין מדד מחירי הדיור למדד שכר הדירה כמשקף בועת נדל"ן.
  מספר עמודים : 24 מספר מילים : 4188 מחיר : 259 ₪

  עמוד מתוך 6 לעמוד הבא
  אקדמית באינטרנט - מאגר עבודות סמינריוניות ואקדמאיות מוכנות. אקדמית מציעה לכם הנחייה בכתיבת עבודת סמינריון לתואר ראשון ותואר שני, כתיבת הצעות מחקר, עיבודים סטטיסטיים, תרגום, הכנה של פרוייקטים לדוקטורט ועוד...

  דף הבית  |  עבודה לדוגמה  |  תקנון  |  שאלות ותשובות  |  שירותים אקדמיים  |  צור קשר  |  סליקת כרטיסי אשראי
  כל הזכויות שמורות © 2015 אקדמית.